Jedną z największych atrakcji niewielkiego miasteczka Reszel jest dawny zamek biskupi. Masywna ceglana budowla z przesadzistą okrągłą basztą oraz strzelistą neogotycką wieżyczką. Na niewielki brukowany dziedziniec prowadzi potężna czworoboczna brama.Zamek wzniesiony w poł. XIV wieku, pełnił w wiekach późniejszych rolę letniej rezydencji biskupów, potem siedziby burgrabiów, wreszcie więzienia. W połowie XIV w. Biskup Jan z…

W Bezławkach pod koniec XIV wieku, na stromym wzgórzu, Krzyżacy wznieśli murowaną, obronną strażnicę podległą prokuratorii w pobliskim Kętrzynie. Był to jednoskrzydłowy zamek, otoczony kamiennym murem z czterema basztami otwartymi do dziedzińca oraz wieżą bramną. W latach 1402 – 1408 zamek ten krzyżacy przeznaczyli na rezydencję dla księcia Bolesława Świdrygiełły (najmłodszego brata króla Władysława Jagiełły),…