Miłki – pomnik poległych

Miłki to przede wszystkim najstarszy zachowany kościół na Mazurach z niesamowitym witrażem po prawej stronie ołtarza. Przy tym kościele został postawiony w 1927r pomnik ku czci poległych w pierwszej wojnie światowej.

Joanna Jakutowicz, Pomniki I ws

Pomnik istnieje, stan zachowania dobry, obecnie na szczycie pomnika znajduje się wtórnie umieszczony krzyż łaciński. Brak tablicy inskrypcyjnej. Pomnik odsłonięto w 1927 r. Znajduje się on w centrum wsi, jest wkomponowany w kościelne ogrodzenie. Został poświęcony pamięci poległych z terenu parafii. Kamień stanowiący trzon pomnika przywieziono z lasu w okolicy Jedamek. Inskrypcja na pomniku brzmiała „Unseren Toten und deren Taten 1914 – 1918”.

Inskrypcja w języku polskim znaczy „Pamięci naszych zmarłych i ich czynów lat 1914 – 1918”.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz

  1. MagdaM

    Byłam na wakacjach na Mazurach już kilka razy i oczywiście miejscem, które już się pojawiło na mojej mapce odwiedzin były Miłki wraz ze wspomnianym kościołem i pomnikiem. Zdecydowanie Mazury są przepiękne i w zasadzie co roku wracam w te rejony, aby podziwiać okoliczną florę i faunę oraz liczne zabytki.