Mosty gotyckie w Reszlu

Reszel słynie przede wszystkim ze swojego XIV-wiecznego zamku, w którym obecnie mieści się Olsztyńskie Muzeum Warmii i Mazur. Jednak miejscowość ta ma do zaoferowania więcej… a konkretnie równie stare jak zamczysko, dwa gotyckie mosty które powstały w drugiej połowie XIV wieku.

Historia

Most na rzece Sajnie w Reszlu, znany również jako Most Wysoki lub Most Rybacki, został prawdopodobnie wybudowany około drugiej połowy XIV wieku. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1475 roku, jednak nie dostarczają informacji na temat jego konstrukcji. Jest możliwe, że most był najpierw drewniany, a dopiero później wzniesiony został most murowany.

Przez wieki most był poddawany licznych naprawom i przekształceniom, które miały na celu utrzymanie go w dobrym stanie.

W XVII wieku filary mostu wzmocniono przyporami, a w XIX wieku dodano kolejne przęsła. Z kolei w XVIII wieku arkady w moście zostały całkowicie zamurowane. Pozostawiono jedynie przepust w dolnej środkowej części.

Wysoce prawdopodobne jest również to, że w XIX stuleciu półkoliste arkady mieściły mieszkania dla biednych mieszkańców Reszla, choć niektóre źródła mówią, że wnętrze mostu zaadaptowano na cele więzienne. Niemniej dobudówki te zostały usunięte już w pierwszej połowie XX wieku.

W drugiej połowie XX wieku, a konkretnie w latach 1958-1960 gotycki most doczekał się gruntownego remontu, który został ponowiony w larach 1994-1999. Dodatkowo podczas tej ostatniej konserwacji zrekonstruowane zostały trzy łuki i przywrócono oryginalną konstrukcję gotycką.

Most Niski położony jest około 100 m dalej i pochodzi z tego samego okresu, co Most Wysoki.

Widok na Most Wysoki

Mosty Gotyckie w Reszlu – Opis i architektura

Mosty w Reszlu zostały zbudowany na rzece Sajnie, która płynie przez głębokie wąwozy. Konstrukcja mostu Wysokiego opiera się na masywnych filarach, które podtrzymują gotyckie arkady. Pierwotnie most był zbudowany z kamieni otoczaków i cegły o gotyckich rozmiarach, układanej w wątku polskim. W późniejszych latach, w wyniku licznych napraw i zmian, most został częściowo przemurowany i rozbudowany o dodatkowe przęsło.

Most niski pierwotnie również zbudowany był z kamieni i cegły. Przebudowano go w XIX wieku, a w 1987 roku dodano nową barierkę.

Most Gotycki w Reszlu

Znaczenie Mostów

Most Wysoki w Reszlu ma ogromne znaczenie dla historii i dziedzictwa miasta. Przez wieki był ważnym elementem komunikacyjnym, umożliwiającym przekroczenie rzeki Sajny. Ponadto, most pełnił również funkcję militarną, stanowiąc część miejskich murów obronnych. Dziś jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także symbolem historii i tradycji Reszla.

Most Gotycki w Reszlu – Most Niski

Stan obecny

Obecnie, Most Wysoki w Reszlu różni się znacznie od swojego pierwotnego wyglądu. Zachowały się jedynie dolne części zachodnich filarów, natomiast górna część mostu oraz arkady są elementami nowożytnymi, rekonstruowanymi podczas prac remontowych. Długość mostu wynosi obecnie 34,9 m, wysokość 17 m, szerokość 7,4 m. Pomimo zmian, Most Wysoki wciąż zachowuje swoje historyczne piękno i przyciąga turystów z całego świata.

Most Niski przez lata również przeszedł metamorfozę, jednak do dziś zachował swoją gotycką konstrukcję. Długość mostu wynosi 20 m, a szerokość 7,2 m. Most ten jest znacznie niższy od swojego sąsiada, jego wysokość to zaledwie 3,4 m. Rozpiętość przęsła to również około 3 m.

Most Gotycki w Reszlu
Wejście do parku – Most Gotycki w Reszlu
Most Gotycki w Reszlu
WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz