Rezerwat Przyrody Perkuny

Rezerwat w Perkuny to jeden z najmniejszych rezerwatów przyrody Województwa Warmińsko-Mazurskiego i całej Polski. Mimo, że zajmuje niewielki obszar niecałych 3 hektarów… to jest co podziwiać!

Rezerwat „Perkuny” – kiedy powstał

Rezerwat został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 18.12.1954 roku, który uznał obszar śródleśnego torfowiska o powierzchni 3,50 ha za warty ochrony.

Rezerwat ten został powołany zarządzeniem ministra leśnictwa, aby chronić znajdujące się tu torfowiska, zbiorowiska roślinne oraz zbiorowisko boru bagiennego. Znajdują się tu niezwykle cenne okazy roślin, które są siedliskiem nie tylko dla ptaków, ale również owadów.

Gdzie leży Rezerwat Przyrody Perkuny

Ówcześnie powołany został na ternie Leśnictwie Wydmy Nadleśnictwa Giżycka, w powiecie Giżyckim Województwa Olsztyńskiego.

Obecnie rezerwat leży na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na terenie nadleśnictwa Giżycko, a więc w Gminie Giżycko w Powiecie Giżyckim.

W okolicy znajdują się malownicze pagórki, łąki, jeziora oraz liczne pola uprawne, które często stanowią tło dla miejscowych fotografów.

Na obszarze rezerwatu zabrania się: wypasania zwierząt gospodarskich, polowania, wzniecania ognia, pozyskiwania torfu czy wykonywania czynności gospodarczych, wznoszenia budowli. I cały obszar jest objęty ochroną konserwatora przyrody.

Rezerwat Przyrody Perkuny – Flora

Rezerwat Przyrody Perkuny to rezerwat florystyczny. Chronione jest tutaj zbiorowisko boru bagiennego z naturalnymi zespołami roślinności zielnej i stanowiskiem wierzby lapońskiej – Salix lapponum. Gatunek ten występuje w Alpach, Azji oraz oczywiście na półwyspie Skandynawskim. Natomiast w Polsce jego nieliczne siedliska znajdują się we wschodnich Karkonoszach, na Wyżynie Lubelskiej oraz właśnie tutaj, na Mazurach.

Z rzadkich gatunków występują na terenie rezerwatu takie rośliny jak: rosiczka okrągłolistna, turzyca bagienna, bażyna czarna i wierzba lapońska.

Jaka roślinności występuje na terenie rezerwatu przyrody

Na terenie rezerwatu występują dwa zbiorowiska roślinne z naturalnymi zespołami roślinności zielnej:

  • zbiorowisko boru bagiennego – warto docenić wartości dydaktycznych torfowiska wysokiego. Przede wszystkim drzewostan stanowi sosna pochodzenia naturalnego. Z roślin żyjących w runie panuje bagno zwyczajne Ledum palustre i wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum.
  • zespół sosnowo-brzozowy lasu bagiennego – występuje na torfowiskach przejściowych i niskich. Drzewostan złożony jest z brzozy omszonej, sosny, olszy czarnej. W runie panują mchy.

Formy terenu w rezerwacie przyrody Perkuny

Powierzchnia rezerwatu to obecnie 2,84 ha (pierwotnie było to 3,50 ha). Jest ona w całości zalesiona i znajdują się tu zbiorowiska roślinne wpływające w znaczącym stopniu na wartość ekologiczną, jaką posiada rezerwat przyrody.

Torfowiska znajdujące się w rezerwacie powstało na miejscu oczka wodnego polodowcowego w wyniku lodowacenia.

Zarastanie odbywało się stopniowo poprzez przesuwanie się roślinności torfowiskowej od brzegów do środka zbiornika. W części środkowej powstało torfowisko wysokie, a na obrzeżach pozostało torfowisko przejściowe.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz