Zamek Krzyżacki Giżycko

Zamek Krzyżacki w Giżycku przeżył wiele, a jego historia jest długa i zawiła. Przechodził z rąk do rąk. Po 1945 roku był opuszczony i popadł w ruinę… by w latach 60 stać się hotelem. Do 2008 roku zachowało się jedno, dwupiętrowe skrzydło. W latach 2008-2013 zamek odbudowano w zasadzie od podstaw. Dziś zajmuje się w nim hotel St. Bruno. Zamek Krzyżacki Giżycko – rys historyczny:

Zamek Krzyżacki Giżycko – „Stary Zamek”

Zamek istniał już prawdopodobnie w 1340 roku, z tego czasu wspomina się pierwszego urzędnika o imieniu Erwin. Wzmianka o obiekcie pojawia się również w dokumentach podziału obszaru przynależącego niegdyś do Galindii na zamki w Węgorzewie oraz Giżycku. Historycy uważają, że wcześniej mogła istnieć w Giżycku wieża strażnicza, nie jest to jednak potwierdzony historycznie fakt.

Według niemieckiego historyka Maxa Toeppena, zamek początkowo wybudowano nieco bliżej jeziora Niegocin. Pojawiają się jednak głosy, że pierwsza budowla stała w Pięknej Górze, w pobliżu obecnego portu Sailor, nie ma jednak twardych dowodów na poparcie tej tezy.

Zamek Krzyżacki nad Kanałem Łuczańskim

Zamek wzniesiony przez zakon krzyżacki nad obecnym kanałem Łuczańskim łączącym jeziora Niegocin i Kisajno istniał już około 1400 roku. Składał się z domu mieszkalnego i prostokątnego dziedzińca otoczonego murem, za którym znajdowała się fosa. W XVI wieku został przebudowany w stylu renesansowym. W połowie zeszłego wieku znajdowało się tu mieszkanie komendanta twierdzy Boyen. Obecnie pozostało jedynie zachowane skrzydło dawnego zamku – niewielki zaniedbany budynek ozdobiony falistym szczytem.

Pomiędzy jeziorami Mamry i Niegocin skrywa się skrzydło zamku krzyżackiego. Jak to Krzyżacy mieli w zwyczaju, wybrali miejsce doskonałe pod względem obronności, otoczone jeziorami. Ponadto zamek wraz z fortecami w Ełku, Piszu, Rynie i Węgorzewie stanowił szlak chroniący wschodnie granice państwa zakonnego.

Budowla nie była chyba najszczęśliwszym obiektem, wiele razy niszczona, potem odbudowywana. Wzniesiono ją na planie prostokąta, a głównymi materiałami budulcowymi były kamień i cegła. Czterkondygnacyjna, posiadała cztery naroża z dwuskokowymi przyporami W latach 60. XVI w. dobudowano na dachu renesansowe szczyty.

W roku 1361 zamek został spalony przez wojska litewskie pod dowództwem Kiejsuta. Odbudowa miała miejsce dopiero po około 30 latach. Zamek pierwotnie miał być najprawdopodobniej jednoskrzydłowy z przedzamczem, które pełniło funkcje gospodarcze. W skład kompleksu wchodziły piwnica, browar, zbrojownia. W czasie wojny trzynastoletniej zamek spłonął, i znów odbudowany został z opóźnieniem, bo pod koniec XV wieku.

Zamek Krzyżacki Giżycko – współcześnie

Po sekularyzacji zamek stał się siedzibą starosty, nastąpiła rozbudowa i rozwój przedzamcza. Na początku XVII w. dobudowano cztery niskie skrzydła mieszkalno-gospodarcze. Po tych zabiegach obiekt przybrał formę renesansową.  Kolejny pożar wybuchł w 1749 roku, kiedy to zniszczony został pierwotny budynek główny oraz jedno z dobudowanych skrzydeł. Zniszczenia naprawiono na początku XIX wieku, po kilkudziesięciu latach pobliski teren przeznaczono do celów obronnych, a wiązało się to niestety z jego częściową rozbiórką. Pod koniec XIX w. obiekt zamieszkiwali komendanci twierdzy Boyen.  Od 1957 roku zamek był wykorzystywany jako obiekty turystyczny, w 2008 roku uszkodzeniu uległa jedna ze ścian, toteż obiekt zmodernizowano i odrestaurowano, dzisiaj mieści się w nim Hotel St. Bruno.  


WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz