Zamek Krzyżacki – Ryn

Gotycki zamek wybudowany został przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode około roku 1376 na stromym wzniesieniu pomiędzy jeziorami Ryńskim i Ołów. Pod koniec XIV wieku zamek w Rynie stał się siedzibą Komturii i jego znaczenie wyraźnie wzrosło. Pierwszym ryńskim Komturem był Fryderyk von Wallenrod. Budowla składa się z czterech skrzydeł o różnej wysokości i nieregularnego wewnętrznego dziedzińca z dwiema basztami.

Między Jeziorem Ryńskim i Ołów, na wzgórzu, pod koniec XIV w. wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Winrich von Kniprode zbudował murowany zamek w miejsce drewnianego grodu istniejącego tutaj wcześniej. Pod koniec XIV w. komturem na zamku był wielki mistrz Konrad von Wallenrode, którego postacią zainspirował się Adam Mickiewicz.  Zaemk stracił na znaczeniu po zawarciu pokoju z Litwą. Z czasem stał się siedzibą jedynie niższych urzędników, takich jak prokuratorzy. W 1525 roku znalazł się w rękach polskich, do 1752 roku mieli w nim siedzibę starostowie książęcy.

Gotycki zamek wybudowany na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem był czteroskrzydłowy z przeznaczeniem dla braci rycerskiej, natomiast przedzamcze składało się z trzech skrzydeł po wschodniej stronie zamku głównego. Całość otoczona została nawadnianą fosą.  W zamku znajdowały się browar, spiżarnia, zbrojownia, piekarnia, młyn, prochownia, kaplica i folwark przed zamkiem. W drugiej połowie XVII w. został wystawiony na licytację, pozostawał od tamtego czasu w rękach prywatnych, zmieniając tylko właścicieli. W drugiej połowie XIX w. władze pruskie dostosowały go do potrzeb więziennictwa. Następnie obiekt strawił pożar, a jego odbudowa trwała ponad trzydzieści lat.

W obecnym kompleksie zachowały się fragmenty murów, wieża, a w piwnicach zamkowych sklepienia. Obecnie mieści się tutaj hotel i restauracja.  

Tam, gdzie błądzi Biała Dama – zamek w Rynie

Mazury to nie tylko przepiękne krajobrazy, czyste powietrze i jeziora. Jeśli jesteś
miłośnikiem historii i szeroko pojętego folkloru, koniecznie wyrusz szlakiem mazurskich
zamków i … duchów. Taką podróż warto rozpocząć od twierdzy w Rynie – domu
płaczącej Białej Damy.

Zamek w Rynie wzniesiony został przez Krzyżaków i choć nie jest tak potężny, jak twierdza
w Malborku, to wciąż wywiera naprawdę imponujące wrażenie. Jego budowę rozpoczęto w
XIV wieku, przez lata pełnił funkcje warownego klasztoru, służył zarówno do obrony, jak i
organizacji wypadów na Litwę.

Legenda głosi iż w XV wieku w jego murach rozegrała się straszna tragedia. Krzyżacy zamurowali żywcem w ścianach zamkowych komnat księżnę Annę i jej dzieci. Była to zemsta na księciu Witoldzie, mężu Anny, za to, że ten nie przeszedł na stronę Krzyżaków podczas bitwy pod Grunwaldem. Od tego czasu zamek ma być nawiedzany przez ducha tragicznie zmarłej księżnej, która nocami opłakuje swoje dzieci.

Historia Białej Damy to nie jedyna ciekawostka, jaką kryje w sobie zamek w Rynie. Od wielu
już lat powtarzane są legendy o tajemnych korytarzy łączących krzyżacką twierdzę z
okolicznymi budynkami. W czasie wojny, kiedy to twierdza pełniła funkcję więzienia,
jednym z tych tuneli uciec miał do pobliskiego lasu oficer Wermachtu.
Od lipca 2006 r. na zamku mieści się Hotel Zamek Ryn. Możliwe jest także zwiedzanie
twierdzy z przewodnikiem. Z całą pewnością jest to miejsce, które warto poznać.

Lokalizacja Zamek w Rynie

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz