Urząd Gminy Banie Mazurskie, ul. M. Konopnickiej 26, tel. (0-87) 615 71 72

Gmina Banie Mazurskie leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, zajmując powierzchnię 205 km2, liczy ponad 4.500 mieszkańców, 56 wsi, w tym 20 sołeckich. Duża część żyjącej tu ludności to Ukraińcy, przesiedleni w 1947 r. Banie Mazurskie to centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce, istnieje tu parafia greko-katolicka skupiająca około 1.200 wiernych, swoją siedzibę mają Zarząd Główny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i koła Związku Ukraińców w Polsce. Działają również w Baniach Mazurskich ukraińskie zespoły artystyczne, dzięki którym mniejszości kultywują swoje tradycje i kulturę narodową. Banie Mazurskie to gmina rolnicza.

Przez jej terytorium przepływają rzeki: Gołdapa i Węgorapa połączone Kanałem Brożajckim. Malownicze szlaki wśród lasów, wzdłuż rzek, służą turystyce pieszej, rowerowej, rozległe tereny leśne zachęcają zbieraczy runa leśnego, wielbicieli zwierząt i ptaków.

Wiele cennych zabytków czyni gminę atrakcyjną jako cel wycieczek krajoznawczych.

Wójt Gminy: mgr inż. Władysław Miluski

Zastępca: mgr inż. Stefan Sereda

Sekretarz: Stanisław Kondratowicz

Skarbnik: Władysław Biłas

Przewodniczący Rady: mgr Jan Raźniak

HISTORIA

Banie Mazurskie założone zostały w 1566 r. przez komornika powiatu ryńskiego – Mikołaja. Podobnie jak sąsiednia gmina Gołdap zlokalizowana na etnicznym pograniczu. Przez wieki zamieszkiwana przez osadników mazurskich, z wolna poddawała się procesowi germanizacji. Po 1945 r. zasiedlone przez repatriantów ze wschodu oraz przez ludność ukraińską przesiedloną tu w ramach akcji „Wisła”, są Banie Mazurskie przykładem zgodnej i owocnej współpracy ludzi o różnych korzeniach kulturowych, narodowych i religijnych.

ZABYTKI

Banie Mazurskie: dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki z lat 1566-74, szczyt wschodni z 1646 r., wieża z 1698 r., restaurowany w 1876 r., dawna kaplica baptystów, obecnie kościół grekokatolicki z II połowy XIX wieku, kilka domów z początku XX wieku przy ulicy M. Konopnickiej, XIX-wieczne zespoły dworskie w miejscowościach: Grunajki, Kruki, Wólka, Zakałcze Wielkie, XVIII-wieczny zespół parkowo-pałacowy w Mieduniszkach Wielkich, Rogale: kościół z końca XIX wieku w Rogalach, kościół poewangelicki, obecnie rzymskokatolicki z około 1672, przebudowany w 1817 r. oraz mauzoleum rodu Fareheit z początku XIX wieku w kszatłcie piramidy w Żabinie, kilka domów o konstrukcji szachulcowej z II ćwierci XIX wieku we Wróblu. Cmentarze I wojny światowej: Miczuły (niemiecko – rosyjski), Surminy (rosyjski), Żabin (rosyjski i niemiecki).

WALORY TURYSTYCZNE

Banie Mazurskie leżą w krainie Mazur Garbatych, na skraju Puszczy Boreckiej. Powierzchnia gminy urozmaicona jest wzniesieniami usypanymi przez lądolód. Przez jej teren przepływa rzeka Gołdapa – doskonały szlak spływów kajakowych. Centrum gminy znajduje się w pobliżu jeziora Mamry – jednego z największych w Polsce. Turystyka związana jest główne z obszarami wiejskimi (rozwija się agroturystyka).

SZLAKI PIESZE / ROWEROWE

Banie Mazurskie – Żabin – Rapa – Mieduniszki (13,5 km)

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA

Gmina poszukuje inwestorów w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Nowym podmiotom gospodarczym (rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie gminy) władze gminy oferują zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 10 lat.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Urząd Gminy Banie Mazurskie, ul. M. Konopnickiej 26, tel. 6157172, 6157178, 6157179

Strażnica Straży Granicznej, banie Mazurskie, tel. 6157146

Urząd Pocztowy, Rogale, tel. 6150555

Urząd Pocztowy, Żabin, tel. 6155801

Poczta, Banie Mazurskie, tel. 6157101

Ośrodek Zdrowia, Banie Mazurskie, tel. 6157114

Apteka, Banie Mazurskie, tel. 6157145

Policja, Banie Mazurskie, tel. 6157107

Lecznica dla zwierząt, Banie Mazurskie, tel. 6157110

Nadleśnictwo, Czerwony Dwór, tel. 6157125

Leśnictwo, Skalisko, tel. 6157140

AGROTURYSTYKA

Jan Wdowiak, Wróbel 2, 19-520 Banie Mazurskie, tel. 6157199

GASTRONOMIA

Zakład Gastronomiczny Kajka, Banie Mazurskie, tel. 6157290

BANKI

Bank Spółdzielczy, ul. M. Konopnickiej 55, Banie Mazurskie, tel. 6157130, 6157168

KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Konopnickiej 59, Banie Mazurskie, tel. 6157231

PARAFIE

Parafia Rzymsko-Katolicka, Banie Mazurskie, tel. 6157117

Parafia Bizantyjsko-Ukraińska, Banie Mazurskie, tel. 4272941