Urząd Gminy Banie Mazurskie, ul. M. Konopnickiej 26, tel. (0-87) 615 71 72

Gmina Banie Mazurskie leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, zajmując powierzchnię 205 km2, liczy ponad 4.500 mieszkańców, 56 wsi, w tym 20 sołeckich. Duża część żyjącej tu ludności to Ukraińcy, przesiedleni w 1947 r. Banie Mazurskie to centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce, istnieje tu parafia greko-katolicka skupiająca około 1.200 wiernych, swoją siedzibę mają Zarząd Główny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i koła Związku Ukraińców w Polsce. Działają również w Baniach Mazurskich ukraińskie zespoły artystyczne, dzięki którym mniejszości kultywują swoje tradycje i kulturę narodową. Banie Mazurskie to gmina rolnicza.

Przez jej terytorium przepływają rzeki: Gołdapa i Węgorapa połączone Kanałem Brożajckim. Malownicze szlaki wśród lasów, wzdłuż rzek, służą turystyce pieszej, rowerowej, rozległe tereny leśne zachęcają zbieraczy runa leśnego, wielbicieli zwierząt i ptaków.

Wiele cennych zabytków czyni gminę atrakcyjną jako cel wycieczek krajoznawczych.

 • Wójt Gminy: mgr inż. Władysław Miluski
 • Zastępca: mgr inż. Stefan Sereda
 • Sekretarz: Stanisław Kondratowicz
 • Skarbnik: Władysław Biłas
 • Przewodniczący Rady: mgr Jan Raźniak

HISTORIA

Banie Mazurskie założone zostały w 1566 r. przez komornika powiatu ryńskiego – Mikołaja. Podobnie jak sąsiednia gmina Gołdap zlokalizowana na etnicznym pograniczu. Przez wieki zamieszkiwana przez osadników mazurskich, z wolna poddawała się procesowi germanizacji. Po 1945 r. zasiedlone przez repatriantów ze wschodu oraz przez ludność ukraińską przesiedloną tu w ramach akcji „Wisła”, są Banie Mazurskie przykładem zgodnej i owocnej współpracy ludzi o różnych korzeniach kulturowych, narodowych i religijnych.

ZABYTKI

Banie Mazurskie: dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki z lat 1566-74, szczyt wschodni z 1646 r., wieża z 1698 r., restaurowany w 1876 r., dawna kaplica baptystów, obecnie kościół grekokatolicki z II połowy XIX wieku, kilka domów z początku XX wieku przy ulicy M. Konopnickiej, XIX-wieczne zespoły dworskie w miejscowościach: Grunajki, Kruki, Wólka, Zakałcze Wielkie, XVIII-wieczny zespół parkowo-pałacowy w Mieduniszkach Wielkich, Rogale: kościół z końca XIX wieku w Rogalach, kościół poewangelicki, obecnie rzymskokatolicki z około 1672, przebudowany w 1817 r. oraz mauzoleum rodu Fareheit z początku XIX wieku w kszatłcie piramidy w Żabinie, kilka domów o konstrukcji szachulcowej z II ćwierci XIX wieku we Wróblu. Cmentarze I wojny światowej: Miczuły (niemiecko – rosyjski), Surminy (rosyjski), Żabin (rosyjski i niemiecki).

WALORY TURYSTYCZNE

Banie Mazurskie leżą w krainie Mazur Garbatych, na skraju Puszczy Boreckiej. Powierzchnia gminy urozmaicona jest wzniesieniami usypanymi przez lądolód. Przez jej teren przepływa rzeka Gołdapa – doskonały szlak spływów kajakowych. Centrum gminy znajduje się w pobliżu jeziora Mamry – jednego z największych w Polsce. Turystyka związana jest główne z obszarami wiejskimi (rozwija się agroturystyka).

SZLAKI PIESZE / ROWEROWE

Banie Mazurskie – Żabin – Rapa – Mieduniszki (13,5 km)

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA

Gmina poszukuje inwestorów w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Nowym podmiotom gospodarczym (rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie gminy) władze gminy oferują zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 10 lat.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

 • Urząd Gminy Banie Mazurskie, ul. M. Konopnickiej 26, tel. 6157172, 6157178, 6157179
 • Strażnica Straży Granicznej, banie Mazurskie, tel. 6157146
 • Urząd Pocztowy, Rogale, tel. 6150555
 • Urząd Pocztowy, Żabin, tel. 6155801
 • Poczta, Banie Mazurskie, tel. 6157101
 • Ośrodek Zdrowia, Banie Mazurskie, tel. 6157114
 • Apteka, Banie Mazurskie, tel. 6157145
 • Policja, Banie Mazurskie, tel. 6157107
 • Lecznica dla zwierząt, Banie Mazurskie, tel. 6157110
 • Nadleśnictwo, Czerwony Dwór, tel. 6157125
 • Leśnictwo, Skalisko, tel. 6157140

AGROTURYSTYKA

 • Jan Wdowiak, Wróbel 2, 19-520 Banie Mazurskie, tel. 6157199

GASTRONOMIA

 • Zakład Gastronomiczny Kajka, Banie Mazurskie, tel. 6157290

BANKI

 • Bank Spółdzielczy, ul. M. Konopnickiej 55, Banie Mazurskie, tel. 6157130, 6157168

KULTURA

 • Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Konopnickiej 59, Banie Mazurskie, tel. 6157231

PARAFIE

 • Parafia Rzymsko-Katolicka, Banie Mazurskie, tel. 6157117
 • Parafia Bizantyjsko-Ukraińska, Banie Mazurskie, tel. 4272941