Gmina Dubeninki położona jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, graniczy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 205,18 km2. Wzdłuż gminy przebiega droga łącząca przejścia graniczne w Gołdapi i Budzisku. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Wielkim atutem jest położenie wśród wzgórz, jezior oraz legendarnej Puszczy Rominckiej, która zajmuje około 30% powierzchni. Dużą atrakcją puszczy są rezerwaty leśne: Boczki, Żytkiejmska Struga, Czerwona Struga, Dziki Kąt. Żyją tu między innymi: czarne bociany, łabędzie, bobry, łosie, wilki, jelenie, sarny i dziki. W rzekach i jeziorach występują wszystkie gatunki ryb słodkowodnych, a nawet typowe dla rzek górskich – pstrągi. W roku 1998 utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Do unikatowych zabytków technicznych należą wiadukty kolejowe o wysokości 32 metrów i długości 150 metrów zbudowane na początku XX wieku nad doliną Błędzianki, zwane Akweduktami Północy.

Dubeninki założone zostały w roku 1615 przez Krzysztofa Gordeckiego. Do końca XVIII stulecia nazwane Gardejkami. W 1620 roku powstała parafia ewangelicka, a w roku 1863 utworzona została szkoła parafialna. Wśród mieszkańców przeważali Litwini. W 1657 roku wieś została zniszczona przez Tatarów. Do roku 1960 Dubeninki rozwijały się jako ponadwiejski ośrodek usługowy. W 1973 roku zostały siedzibą gminy.

Wójt GminyRyszard Zieliński
Przewodniczący Rady GminyAndrzej Trąbka

Żytkiejmy, wieś w północno – wschodniej części gminy na skraju Puszczy Rominckiej w pobliżu granicy państwa przy drodze Gołdap – Szypliszki. Zachowało się w niej wiele ładnych, dużych, dobrze utrzymanych budynków wybudowanych przed 1945 rokiem. Do obiektów zabytkowych należą: kościół katolicki z XVI wieku, przebudowany w 1879 roku, cmentarz wojenny z 1914 – 1915 roku rosyjsko – niemiecki z mogiłami pojedyńczymi i zbiorowymi.

Foto

Gmina ze względu na swój rolniczy i turystyczny charakter zainteresowana jest inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną. Mało znane, ale bardzo atrakcyjne, dopiero przygotowane dla turystyki wypoczynkowej tereny znajdują się nad jeziorami Czarne, Przerośl, Stańczyki, Sumowo Niskie, Sumowo Wysokie. Potencjalnym inwestorom gmina oferuje do zagospodarowania tereny dla usług turystycznych w: Pluszkiejmach, Kiepojciach, Stańczykach, Czarnym i Sumowie.

Posiadamy do zagospodarowania:

 • nieruchomość zabudowaną w Żytkiejmach o pow. 0,69 ha. Jest to obiekt po Augustowskich Zakładach Obuwia o powierzchni produkcyjnej 1080 m2. Wyposażony jest w podwójne zasilanie energetyczne, instalację wodociągową, instalację centralnego ogrzewania. Teren nieruchomości jest ogrodzony,
 • nieruchomość zabudowaną w Dubeninkach o powierzchni 0,19 ha, powierzchnia zabudowy 256 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

WAŻNIEJSZE ADRESY

 • URZĄD GMINY DUBENINKI, UL.MARECKIEGO 27, TEL. 0-87 615 81 37
 • URZĄD POCZTOWY – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 30
 • URZĄD POCZTOWY – ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 97 30
 • OŚRODEK ZDROWIA – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 84
 • OŚRODEK ZDROWIA – ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 97 18
 • KOMISARIAT POLICJI LOKALNEJ – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 07
 • STRAŻNICA STRAŻY GRANICZNEJ – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 59
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 62
 • LECZNICA DLA ZWIERZĄT – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 05
 • DOMEK MYŚLIWSKI ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 97 03
 • BANK SPÓŁDZIELCZY – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 27
 • PUNKT KASOWY – ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 97 25

NOCLEGI

 • PENSJONAT „BIAŁY DWÓR” – STAŃCZYKI, TEL. 0-87 615 81 72

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

 • SZKOŁA PODSTAWOWA – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 54
 • SZKOŁA PODSTAWOWA – ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 97 08

POLA NAMIOTOWE

 • STAŃCZYKI
 • CZARNE
 • PLUSZKIEJMY
 • SUMOWO
 • KIEPOJCIE

GASTRONOMIA

 • PENSJONAT „BIAŁY DWÓR” – STAŃCZYKI, TEL. 0-87 615 81 72
 • „KARCZMA U ADAMA” – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 12
 • „BAR POD LWAMI” – ŻYTKIEJMY, 0-87 615 97 10

KULTURA

 • GMINNY OŚRODEK KULTURY – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 83 02
 • ŚWIETLICA – ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 96 20
 • GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, TEL. 0-87 615 83 02

KOŚCIOŁY

 • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA – DUBENINKI, TEL. 0-87 615 81 16
 • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA – ŻYTKIEJMY, TEL. 0-87 615 97 13