Urząd Gminy Wieliczki

19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie

tel. (0-87) 521 42 13, 521 42 25

fax (0-87) 521 42 77

e-mail: ugwieliczki@onet.pl

www.bip.bazagmin.pl/wieliczki

HISTORIA

Pisane źródła historyczne potwierdzają, że Wieliczki istniały już w 1540 roku. Swą nazwę biorą najprawdopodobniej od rodowego nazwiska – Wieliczek. Musiała to być całkiem spora miejscowość, skoro już przed 1522r powstała parafia. Ze spisu dokonanego w 1600r wynika, że mieszkali tu sami Polacy.
Foto

W Wieliczkach jednym z ciekawszych i coraz rzadziej spotykanych obiektów jest liczący ponad 300 lat, dobrze zachowany, modrzewiowy kościół z 1677 roku. Na terenie gminy warto obejrzeć także młyny wodne z przełomu XIX i XX wieku znajdujące się w Starostach i Nowym Młynie.
PODSTAWOWE INFORMACJE

Gmina Wieliczki leży we wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie oleckim. Gmina liczy około 3700 mieszkańców. Składa się z 21 sołectw, ludność zamieszkuje w 29 miejscowościach (z koloniami).
Foto

Gmina zajmuje obszar 141 km2 (14 100 ha). Jesteśmy gminą typowo rolniczą, gospodarstwa indywidualne zajmują obszar 9 647 ha. W gminie jest ok. 400 gospodarstw indywidualnych. Lasy i wody zajmują obszar 4 424 ha. Do największych skupisk leśnych należy las przy drodze Wieliczki-Cimochy, tzw. Bór Kleszczewski. Lasy zajmują obszar 29,6 km2.
Foto

Wieliczki położone są nad jeziorem Oleckim Małym (powierzchnia 224 ha). Przez jezioro przepływa rzeka Lega, która wiedzie szlak kajakowy prowadzący do jeziora Selment Wielki w pobliżu Ełku.
WALORY I BAZA TURYSTYCZNA

Nie odkryte jeszcze przez turystów tereny gminy oferują azyl zwolennikom wypoczynku w ciszy i samotności. Duże obszary zieleni, jeziora i rzeki sprzyjają uprawianiu aktywnego wypoczynku.

Jezioro Olecko Małe nad jakim leży wieś może stać się doskonałą bazą wypadową dla zwolenników nie tylko turystyki wodnej ale również pieszej lub rowerowej. Malowniczo położone wśród wzgórz jezioro, oferuje bogactwo ryb i możliwość uprawiania sportów wodnych.

Na terenie naszej gminy istnieją również dogodne warunki uprawiania sportów zimowych, szczególnie narciarstwa. Po długich czynnie spędzonych dniach, wieczór można spędzić w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach wyposażonym m.in. w sprzęt komputerowy, bilard oraz nagłośnienie umilające pobyt w Ośrodku. Warto wspomnieć, że właściwe zaopatrzenie dla turystów gwarantuje liczna sieć sklepów na terenie gminy.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy Wieliczki liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady jest Henryk Bielawski. Radni działają w 3 komisjach resortowych. Funkcję Wójta Gminy pełni Jan Jakimowicz. Sekretarzem Gminy jest mgr Barbara Masłowska, a Skarbnikiem Gminy – Wiesława Dowejko.
INFRASTRUKTURA GMINY

Infrastruktura gminy pod względem sieci wodociągowej jest bardzo dobra. Obecnie gmina nasza jest zwodociągowana prawie w 96%. Gmina nasza nie posiada jednak sieci gazowej. Istniejąca sieć telefoniczna spełnia zapotrzebowania mieszkańców. Gmina Wieliczki posiada na swoim terenie, w obrębie wsi Niedźwiedzkie gminne wysypisko i oczyszczalnię ścieków. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum, dwie szkoły podstawowe, jedno przedszkole. W 2001r. został oddany do użytku budynek Gimnazjum w Wieliczkach, z sala gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia (30m x 18m), z odpowiednim zapleczem – przebieralnie, natryski, magazynki na sprzęt. W budynku mieści się 8 sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa.

Opiekę zdrowotna mieszkańcom gminy zapewnia Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach. Codziennie przyjmuje lekarz ogólny, ponadto zatrudniamy specjalistów: pediatra, ginekolog, internista, stomatolog. Mieszkańcy gminy maja również zapewniona całodobowa opiekę medyczną.
Dnia 3 września 2006 r. dokonano otwarcia nowowybudowanego stadionu sportowego przy Gimnazjum w Wieliczkach. Tworzy go boisko piłkarskie, bieżnia ogólna i prosta oraz kort tenisowy. Na stadionie umieszczona jest również widownia na 275 miejsc. Na 80 % wartości inwestycji Gmina pozyskała fundusze z Unii europejskiej. Pozostałą kwotę sfinansowano z własnych środków.

Władze gminy czynnie działają w dziedzinie rozwoju kultury, sportu i turystyki. Świadczą o tym m.in. urządzony plac zabaw z boiskami do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę w Kleszczewie oraz zagospodarowany u zbiegu ulic Lipowej i Tunelowej w Wieliczkach skwer, na którym można odpocząć po długich wędrówkach.

O wygląd Gminy Wieliczki dbają również sami mieszkańcy. W 2005 roku zorganizowany został konkurs na najładniejszą posesję. I miejsce zajęli Państwo Renata i Bogdan Kwiatkowscy z Wilkas. Do konkursu stanęło 11 właścicieli posesji.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina jest właścicielem 42 ha gruntów położonych nad jeziorem Olecko Małe.
Dla części z tych gruntów (ok. 8 ha) chwili obecnej jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego natomiast pozostała część to w dużej mierze teren obsadzony lasem (ok. 20 ha). W najbliższej przyszłości teren ten zostanie ujęty w planie.

W roku 2006 rozpoczęto porządkowanie plaży przy jeziorze. Prace te polegały głównie na usunięciu krzaków i wyschniętych drzew oraz wyrównaniu terenu plaży. Oddano do użytku nowy pomost wchodzący w lustro jeziora na długość ok. 20 metrów. Planujemy wykonać jeszcze mostku nad rowem melioracyjnym oraz urządzenie boiska do piłki siatkowej.

W chwili obecnej trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych (tzw. produkcyjnych, pod działalność gospodarczą). Tereny te obejmują 5 ha powierzchni.

Gmina oferuje do sprzedaży działki:

Działki pod zabudowę szeregową – zabudowa mieszkaniowa przy ulicy jeziornej w Wieliczkach – 5 działek, powierzchnia od 473 m2 do 975 m2.

Na terenie gminy zamieszkują osoby zajmujące się rękodziełem. Jest to w szczególności kowalstwo artystyczne, wyszywanie oraz rzeźbienie w drewnie.
Teresa Bartoszewicz

Urodziła się w Grajewie. Mieszka i pracuje w miejscowości Nory, Gmina Wieliczki. Robótki ręczne szydełkiem zaczęła robić, będąc jeszcze w szkole podstawowej. Później zainteresowała się haftem richelieu, krzyżakowym i haftem płaskim.

Tadeusz Guzowski
Urodził się w Bisztynku. Z zawodu jest murarzem. Najczęściej rzeźbi w drzewie i gipsie. Pierwsza rzeźbą zrobił w wieku 15 lat. Wyrzeźbił konia scyzorykiem.

Zofia Nowikowska
Urodziła się w Filipowie, obecnie mieszka w Wieliczkach. Prostego haftu nauczyła ją siostra jeszcze w dzieciństwie, a po ojcu odziedziczyła kunszt wykonywania pisanek techniką woskową. Później opanowała hafty: richelieu, krzyżykowy i angielski.

Krzysztof Kulbacki
Od urodzenia mieszka w Wieliczkach. Kowalstwem artystycznym zajmuje się od 6 lat, jest samoukiem. Oprócz Kowalstwa zajmuje się malarstwem i rzeźbą w kamieniu. Zamiłowanie do rękodzieła odziedziczył po nim również syn Paweł.