ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy

tel. / fax (0-prefix-87) 421 00 19, 421 01 17

Wójt Gminy: mgr Tomasz Pieluchowski

Wyślij e-mail…

Foto Foto

Gmina Wydminy to:

doskonałe położenie na trasie dróg wojewódzkich 655 oraz 656 prowadzących do granicy wschodniej
niepowtarzalne walory przyrodnicze
świetne warunki dla inwestorów
unikalne bogactwo kultur, zwyczajów, narodowości i religii, które wzajemnie się przeplatając, tworzą swoiste piękno tej ziemi
wyborne warunki do uprawiania sportów wodnych latem i zimowych (narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo, saneczkarstwo)
znakomite trasy rowerowe, wiodące wzdłuż urokliwych zakątków leśnych
pełen asortyment sklepów, punktów usługowych i zaplecza komunalnego
Wydminy istniały jako miasteczko w XIV wieku. W XV słynie z jarmarków na bydło i konie. Kościół z połowy XVI wieku zniszczony przez Tatarów w czasach „szwedzkiego potopu”, w nim zachowany piękny kielich z 1717 roku z polskim wierszem, który daje świadectwo, iż jeszcze w XVIII wieku ludność mazurska (polskojęzyczna) stanowiła tu większość. Do ciekawszych zabytków na terenie gminy należą także: zespół dworski w Berkowie, zespół dworsko – parkowy w Gawlikach Małych, wiatrak holenderski z końca XIX wieku w Grądzkich, kościół ewangelicki w Orłowie (obecnie cerkiew prawosławna), osiemnastowieczna cegielnia w Rantach.

Gmina Wydminy obejmuje obszar ponad 233 km2, położona jest w środkowo – zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Obejmuje swoim zasięgiem 25 sołectw z 39 wsiami i zamieszkuje ją 7184 mieszkańców, z czego 2386 osób mieszka w Wydminach. Jest gminą typowo rolniczo – turstyczną.

W latach 70 uznawana była za gminę wzorcową. Jest również bardzo atrakcyjna turystycznie, co wynika z ukształtowania środowiska przyrodniczego: dużego udziału lasów (35%), rozległej powierzchni wód (1210 ha) i urozmaiconej rzeźby terenu, zachęcających do uprawiania wielu rodzajów turystyki, zwłaszcza wodnej (kajakarstwo, żeglarstwo), pieszej, krajoznawczej, hobbystycznej (wędkarstwo). Na obszarze gminy znajduje się 19 jezior. Malownicze tereny umożliwiają wędrówki piesze i rowerowe po istniejących szlakach turystycznych, lasy zachęcają do zbierania runa leśnego, zaś liczne jeziora do uprawiania wędkarstwa.

Wydminy dysponują dobrą bazą turystyczną. Dodatkowym walorem jest bliskość tak znanych miejscowości wypoczynkowych, jak Giżycko i Węgorzewo.

Z Wydmin, to tylko:

20 km do Giżycka
32 km do Ełku
32 km do Olecka
130 km do Olsztyna
130 km do Białegostoku
80 km do granicy Państwa
Foto

Bogactwem naturalnym jest położenie geograficzne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Wzajemnie uzupełniają się tu: duży udział przestrzeni leśnych, powierzchni wód i urozmaicona rzeźba terenu.
Foto

Turystyka może być więc wiodącym kierunkiem aktywizacji gospodarczej całej społeczności. Do największych jezior należy Jezioro Wydmińskie o powierzchni 377 ha i Jezioro Gawlik o powierzchni 440 ha. Jezioro Wydmińskie zalicza się do bardziej malowniczych ze względu na urozmaiconą linię brzegową oraz piękną wyspę przeznaczoną do zagospodarowania turystycznego.
Foto

Rolniczy, a jednocześnie turystyczny charakter gminy determinuje jej potrzeby. Na przychylne przyjęcie mogą liczyć wszyscy chcący zainwestować w bazę turystyczną i przemysł rolno – spożywczy.

Oferujemy:

Mieszkańcom:

poczucie bezpieczeństwa

wzajemny szacunek i pozytywny sposób myślenia

Inwestorom:

tereny pod inwestycje

pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej

ulgi i zwolnienia podatkowe

Turystom:

spokój i ciszę 26 jezior na terenie gminy

imprezy kulturalne, artystyczne na wolnym powietrzu