Inscenizacja „Bitwy Grunwaldzkiej” 2007

Na polach Grunwaldu (15.VII.1410) rozegrała się jedna z większych i najsłynniejszych średniowiecznych bitew pomiędzy dowodzonymi przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena wojskami krzyżackimi a armią pod wodzą Władysława Jagiełły w której skład weszły wojska polskie i litewskie oraz oddziały ruskie, czeskie i tatarskie.

Na niewielkim wzniesieniu, tzw. Wzgórzu Zwycięstwa, z daleka widać wznoszące się nad polami metalowe chorągwie.

W pobliżu pomnika ustawiono makietę pokazującą pozycje wojsk przed bitwą. Na terenie pomnika znajduje się również muzeum pozwalające prześledzić historię bitwy na planszach, mapach i rycinach oraz obejrzeć wykopaliska archeologiczne.

„… w tym miejscu ku pamięci potomnym żołnierze 1WDZ im. T. Kościuszki złożyli przysięgę na wierność ojczyźnie w 30-tą rocznicę przysięgi w Sielcach i w 563-cią rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej… GRUNWALD 14 lipiec 1973r.”

„… ciosy granitowe ocalone ze zburzonego przez hitlerowców Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, który w 500 rocznicę bitwy ufundował Ignacy Paderewski ze śladami dłuta Antoniego Wiwulskiego – przekazane przez władze Krakowa społeczeństwu olsztyńskiemu scalone w 40 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego dają świadectwo niewygasłej pamięci pokoleń o Grunwaldzie – październik 1983…”

Zostaw komentarz