Wycieczka po Kanale Elbląskim to jedna z najciekawszych atrakcji na Mazurach. Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również „Elbląskim” jest unikalnym systemem wodnym łączącym kilka zachodniomazurskich jezior z Zalewem Wiślanym. Oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnej występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy systemu śluz i pochylni. Te ostatnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie…