Unikalnym zabytkiem znajdującym się w południowo-zachodnim narożniku miasta jest gotycki kościół pod wezwaniem św. Jerzego otoczony pozostałościami miejskich murów obronnych z basztami. Polecamy również: Wiatrak Holenderski w Starej Różańce k/Kętrzyna Zabytkowy Kościół Winda k/Kętrzyna Zabytkowy Kościół – Klusy Zabytkowy Drewniany Kościół Ostrykół k/Prostek