Zespół pałacowo – parkowy wraz z rozległym, wzniesionym z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, kompleksem gospodarczym i założoną w 1359 roku wsią majątkową. Pałac wybudowany około 1900 roku, położony malowniczo nad Jeziorem Legieńskim, przy drodze Biskupiec – Reszel. Neobarokowa budowla, założona na rzucie zbliżonym do prostokąta, z narożnym ryzalitem, werandą, wieloboczną wieżyczką i wyniosłą wieżą…

Zespół pałacowo – parkowy we wsi Łąbędnik usytuowany jest przy drodze Bartoszyce – Kętrzyn. Pałac pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Od północy i wschodu otoczony terenem dawnego parku. Piętrową budowlę zbudowano na planie prostokąta z dostawionym od wschodu skrzydłem bocznym. W zwieńczeniu głównego portalu zachował się kartusz herbowy. Taras od strony zachodniej ozdobiony…

Klasycystyczny kościół ewangelicki z 1827 roku znajduje się w centrum Giżycka przy placu Grunwaldzkim. Pierwowzorem budowli, był mały kościół drewniany, około roku 1633 przebudowany, który następnie dwukrotnie spłonął. Po raz pierwszy około 1657 roku, gdy po okresie „potopu” miasto zajęli Szwedzi, następnie Tatarzy, którzy uprowadzili część ludności w jasyr a miasto i kościół spalili. W…

Bałoszyce są prastarym terenem osadnictwa, po raz pierwszy wymienione zostały w 1315 r. w dokumencie określającym granice Jakubowa Kisielickiego. Od roku 1532 Bałoszyce należały do Georga von Polenza biskupa Pomezanii, który w I połowie XVII wieku zbudował tutaj barokową rezydencję pałacową. Źródła historyczne podają, że w XVII wieku Baltazar von Brunneck ożenił się z Heleną…