Pojezierze Mazurskie to jeden z ostatnich w Europie rejonów o nieskażonej przyrodzie i niezwykłych walorach krajoznawczych, przez ekologów nazwany „Zielonymi Płucami Polski”, objęty szczególną ochroną, nad którą patronat sprawuje UNESCO. Od wieków był to obszar pogranicza, gdzie od stuleci ścierały się różne żywioły narodowościowe i wyznaniowe. Świadectwem minionych kultur są liczne grodziska, kurhany, zamki i…