Gotycki zamek wybudowany został przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode około roku 1376 na stromym wzniesieniu pomiędzy jeziorami Ryńskim i Ołów. Pod koniec XIV wieku zamek w Rynie stał się siedzibą Komturii i jego znaczenie wyraźnie wzrosło. Pierwszym ryńskim Komturem był Fryderyk von Wallenrod. Budowla składa się z czterech skrzydeł o różnej wysokości i nieregularnego…