Szlak stosunkowo łatwy do spływu, niestety praktycznie na całej długości brak jest stałej bazy noclegowej. Do dyspozycji pozostaje wiele dogodnych miejsc biwakowych. Szlak o charakterze typowo nizinnym, stosunkowo duża część szlaku przebiega przez tereny leśne – miejscami malownicze. Na całym odcinku Pisa wije się i silnie meandruje.

Długość szlaku to 80 km od jeziora Roś do ujścia w rzece Narew.

0,00 km Początek szlaku na wypływie z jez. Roś. Na lewo od wypływu pole biwakowe.


1,00 km Most kolejowy w Piszu na trasie Szczytno – Ełk.


1,50 km Most drogowy na trasie nr 644 Łomża – Giżycko w Piszu.


6,00 km Po lewej miejsce biwakowe oraz ujście rzeczki Szparki.
8,50 km Zerwany most blisko nie istniejącej wsi Wilki.
17,50 km Most drogowy. Wcześniej, na lewym brzegu, dogodne miejsce biwakowe.


26,00 km Most drogowy w Jeżach, po lewej wieś.


30,50 km Drewniany most. Około 600 m na lewo wieś Wincenta. Po prawej dogodne
miejsce biwakowe. Wcześniej, po lewej ujście rzeki Wincenty.
35,50 km Drewniany most w Koźle. Wieś po obu stronach rzeki.


40,50 km Po prawej ujście rzeki Rybnicy. Po lewej wieś Waszki i Dudy Nadrzeczne,
po prawej Szablaki i Popiołki.
42,50 km Most żelbetonowy w Ptakach na trasie nr 647 Myszyniec – Stawiski.
47,50 km Po prawej ujście rzeki Turośl.
54,50 km Most. Po lewej wieś Cieciory.
68,00 km Most na drodze Kolno – Dębniki – Zbójna we wsi Dobrylas, po lewej
Piasutno Żelazne. Dalej brzegi Pisy z dobrymi miejscami biwakowymi.
73,00 km Po lewej ujście rzeki Skrody.
80,00 km Most drogowy na trasie nr 648 Morgowniki – Stawiski. Po prawej wieś
Morgowniki a w niej stanica wodna i pole biwakowe.
80,50 km Ujście Pisy do Narwi.