Kościół w Sątocznie

Kościół parafialny Chrystusa Króla w Sątocznie to świątynia o blisko 700 letniej historii. Samo Sątoczno jest równie tajemnicze. Ot choćby warto wspomnieć o niegdyś istniejącym tu krzyżackim grodzie z warownią, której pozostałości można w Sątocznie zobaczyć do dziś.

Historia kościoła w Sątocznie

Parafia Chrystusa Króla w Sątocznie

Kościół parafialny został wzniesiony w XIV wieku, dokładnie w latach 1326-1328, a więc w roku 2023 liczy sobie 695 lat!

Świątynie wybudowano nieopodal ówczesnego grodu krzyżackiego, który wtedy spełniał ważne funkcje – najprawdopodobniej był jedną z wielu baz wypadowych na tereny pogańskie oraz stanowił zaplecze kolonizacyjne w Bracji.

Najstarszą zachowaną częścią kościoła jest wieża, która przetrwała do dziś i pochodzi z XIV wieku. Dzwon znajdujący się w jego wnętrzu odlewał Bernhard Kinder z Królewca w XVIII wieku, dokładnie w 1735 roku.

Nad nawą główną wykonano pozorne drewniane sklepienie gwieździste. Wykonał je stolarz Rockel, na polecenie pastora Simona Jakuba Gammela w roku 1848.

Zachodnią część nawy zamyka chór z organami zdobionymi motywami w stylu rokoko, które zostały zbudowane w 1745 roku przez Adama Gottlloba Caspariniego. Ówczesnego królewskiego organmistrza. Powiększono je w 1898 roku.

W 1824 roku, świątynie wyposażono w nowy drewniany ołtarz, stworzony przez rzeźbiarza imieniem Bierreichel.

W roku 1828 podłogę kościoła wyłożono szwedzkimi płytami kamiennymi oraz zakupiono marmurową chrzcielnicę i usytuowano ją na środku prezbiterium. Chrzcielnica wypełniona była masywną, mosiężną misą ważącą 20 kilogramów.

Co warto odnotować, na dziedzińcu cmentarza, który dziś pełni rolę parku, w dawnych czasach był cmentarz. Funkcję tę przestał pełnić w roku 1819.

Architektura świątyni

Parafia Chrystusa Króla w Sątocznie

Najstarsza część świątyni, a więc wieża, góruje nad miejscowością przypominając o tym. jak ważnym miejscem Sątoczno miało być na mapie Zakonu Krzyżackiego. Wieża ma wysokość 32 metrów.

W jej dzwonnicy pierwotnie znajdowały się trzy dzwony. Jeden z roku 1593 zaginął i do dziś nie został odnaleziony. Drugi Niemcy wywieźli do gminy Borefelde, koło Hildesheim, ten datowany był na rok 1735. Z kolei trzeci, ostatni, pozostał do dziś na swoim miejscu i widnieje na nim napis: „Bogu do zaszczytu, chrześcijanom do zachęty” oraz „Ja wołam do nabożeństwa dzieci oddane Bogu i dzwonię w śmierci jeszcze pobożnemu grzesznikowi. Anno Domini 1735 – odlewał mnie Georg Bernhard Kinder w Królewcu, urodzony w Leunenburgu”.

Nawa kościoła ma blisko 22 metrów długości i ponad 9 metrów szerokości. W nawie tej prawdopodobnie planowano wykonanie murowanego sklepienia. Wskazuje na to duża ilość przypór.

Nad prezbiterium góruje sklepienie gwieździste. Samo prezbiterium oddzielone jest od nawy głównej łukiem tęczowym.

Historia – Parafia Chrystusa Króla w Sątocznie

Parafia Chrystusa Króla w Sątocznie

Parafia pw Chrystusa Króla została erygowana 25 maja 1974 roku poprzez jej wydzielenie z parafii w Sępopolu.

Do parafii należą wsie: Sątoczno, Błuskajmy Małe, Błuskajmy Wielkie, Bykowo, Giełpsz, Kałwągi, Kamień, Kaskajmy Małe, Łękajny, Marłuty, Prosna, Sątoczek, Sajna Wielka, Sajna Mała, Stawnica, Studzieniec, Suliki, Słępy, Wągniki i Wetyn.

Proboszczowie Parafii pw. Chrystusa Króla w Sątocznie

Parafia Chrystusa Króla w Sątocznie

Księża pełniący posługę proboszcza w parafii Sątoczno.

Lista proboszczów po 1974 roku:

  • Kazimierz Walczuk (1974–1980)
  • Stefan Tomaszewski (1980–1986)
  • Brunon Wicki (1986–1997)
  • Andrzej Makarewicz (1997–2002)
  • Zygmunt Wolanin (2002–2008)
  • Adam Malak (2008-2020)
  • Paweł Kotliński (od 2020)
Parafia Chrystusa Króla w Sątocznie
WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz