Pałac w Morągu i Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera

Pałac w Morągu należący niegdyś do sławnego i potężnego rodu Dohnów nie był ich najokazalszą siedzibą, a i tak robi niemałe wrażenie na odwiedzających, ukazując potęgę tego pruskiego rodu. Po zniszczeniach wojennych, pałac odbudowano i na nowo rozkwitło w nim życie. Budynek pełni funkcje kulturalne, w pałacowych wnętrzach funkcjonuje muzeum.

Gdzie znajduje się Pałac Dohnów w Morągu

Pałac Dohnów znajduje się w ścisłym centrum czternastotysięcznego Morąga, który z kolei leży w powiecie Ostródzkim. Budynek pałacu mieści się przy ulicy Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 54, dojechać można do niego również od ulicy Kościelnej.

Morąg historycznie leży we wschodniej części Prus Grórnych, nazywanej przez ówczesnych Hockerlandią. Przed krzyżakami, tereny te zamieszkiwali pogezanie.

Historia Pałacu Dohnów w Morągu

Pałac w Morągu

O pałacu ówcześni mieszkańcy Morąga mówili „Zameczek Dohnów” by odróżnić go od stojącego niecałe 100 metrów od niego Zamku w Morągu, który należał do Dohnów od lat dwudziestych XVI wieku.

Sam Pałac Dohnów wybudowano w latach 1562 – 1595. Ród wybudował reprezentacyjny pałac, jako swoją rodową miejską rezydencję.

Pierwszym właścicielem pałacu był Achacy zu Dohna, syn Petera zu Dohna. Przedstawiciel rodu zakupił ziemię, na której znajdowały się już pozostałości murów miejskich wraz z basztami. I na w dawnych murach obronnych, a konkretnie z wykorzystaniem ich północno-zachodniego narożnika, wzniósł siedzibą rodu Dohnów.

Pod koniec wieku XVII wielki pożar Morąga strawił jego znaczące części. Ucierpiał również Pałac Dohnów. Doszczętnie spłonęło archiwum i liczne bogato zdobione wnętrza.

Pałac pozostawał w ruinie do roku 1717, kiedy to rozpoczęto jego odbudowę. Projekt odbudowy stworzył pruski architekt Johann Caspar Hindersin. Budynek odbudowano w stylu barokowym.

W 1714 roku na dziedzińcu postawiono zegar słoneczny, a w 1731 brama z pawilonami.

Podczas II Wojny Światowej Mazury były areną intensywnych walk pomiędzy ZSRR, a wojskami III Rzeszy. Zarówno Morąg, zamek oraz Pałac Rodu zu Dohna ucierpiały w wyniku walk w1945 roku.

W wyniku działań podczas II Wojny Światowej pałac został spalony przez armię radziecką. Pozostały po nim zaledwie mury i na pierwszy rzut oka niewiele dało się z tego uratować.

Dopiero trzydzieści lat później, bo w roku 1975, Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął śmiałą próbę podniesienia ze zgliszczy pałacu. Zaczęto prace konserwatorskie i odbudowę, którą zakończono w 1985 roku. Od tamtej pory Pałac w Morągu pełni funkcje kulturalne, a od 1986 jest własnością Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

W 1990 roku oddział Muzeum Warmii i Mazur w Morągu, a zarazem pałac odwiedził prezydent Republiki Federalnej Niemiec Richard von Weizsacker.

Pałac w Moragu – Architektura

Budowlę założono na planie łuku, a swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie z lat 1714 – 1719 i powojennej odbudowie. Pałac Dohnów w Morągu został wybudowany z licznych elementów średniowiecznych konstrukcji, w tym cegły z murów miejskich.

Przed pałacem znajduje się dziedziniec. Otoczony niewielkim parkiem pałac Dohnów w Morągu jest budowlą dwukondygnacyjną, choć jego prawe skrzydło jest trzykondygnacyjne.

Elewacja jest prosta i jednolita. Posiada wieżę stożkową krytą blachą.

Obecnie zabytkowy budynek pałacu jest Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera.

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera, jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur. Znajdują się tu wystawy malarstwa holenderskiego, pejzażowego, portretu dworskiego czy historia Johanna Gottfrieda Herdera.

Prowadzone są warsztaty i zajęcia edukacyjne dotyczące między innymi patrona muzeum, warsztaty wielkanocne czy bożonarodzeniowe i wiele innych.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz