Wodziłki – Molenna staroobrzędowców

Staroobrzędowcy byli obecni na Mazurach, Suwalszczyźnie i Ziemi Augustowskiej od bardzo dawna. Na mazurach w swoją ziemię obiecaną mieli w miejscowości Wojnowo. Na Suwalszczyźnie były to Wodziłki.

Wodziłki wieś staroobrzędowców

Wodziłki znajdują się już poza granicami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bo na Suwalszczyźnie. Jednak warto je odwiedzić będąc na pobliskich Stańczykach. Wystarczy przeznaczyć 30 minut aby ze Stańczyków dojedziecie do Wodziłek.

Wodziłki leżą w dolinie Szeszupy, na terenie Suwalskiego Parku Narodowego.

Nazwa miejscowości pochodzi od jeziora Wodziłki.

U źródeł Szeszupy

Warte odnotowania jest to, że przez Wodziłki prowadzi ścieżka Edukacyjna „U Źródeł Szeszupy”, a więc rzeki pogranicza polsko – litewskiego. Ścieżka zawiera informacje o rzece, mokradłach je otaczających, faunie i florze oraz mieszkańcach wsi.

Trasa ścieżki edukacyjnej liczy 6 kilometrów i rozpoczyna się w Malesowiźnie, a kończy w Łopuchowie.

Historia

Historia wyznawców starej wiary, sięga siedemnastego wieku, kiedy to Przywódcami staroobrzędowców stali się przeciwnicy reform: Awwakum Pietrow, diakon Fiodor oraz mnisi Monasteru Sołowieckiego. Jednak w Polsce pojawili się dopiero, kiedy dotknęły ich prześladowania.

Wyznawcy starej wiary zasiedlali tereny głównie w okolicach Suwałk, Sejn, Augustowa. Na mazurach założyli wieś Wojnowo.

Wieś Wodziłki została założona w 1788 roku przez emigrujących, a w zasadzie uciekających przed prześladowaniami, z Imperium Rosyjskiego staroobrzędowców.

A więc pierwszymi mieszkańcami byli Rosjanie, którzy stworzyli tu swoja małą enklawę. Do dziś zachowali swoją odrębność etniczną. Przynieśli na Suwalszczyznę zwyczaj kąpania się w „baniach” – małych drewnianych łaźniach przypominających fińską saunę. Takie banie do dziś się tam znajdują.

Wieś obecnie

W czasach rozkwitu wieś Wodziłki zamieszkiwało blisko 100 rodzin staroobrzędowców. Dziś jest to 6-10 rodzin korzystających i dbających o molennę.

Wodziłki zamieszkuje około 50 osób. Wieś, jest siedzibą jedną z czterech parafii Wschodniego Kościoła Starobrzędowców znajdujących się na terenie polski. Największą parafią jest parafia augustowska.

Zabytki

Zabytkowa jest oczywiście molenna staroobrzędowców. Znajdują się tu służące do tradycyjnej kąpieli banie oraz kilka budynków gospodarczych pokrytych strzechą.

Molenna staroobrzędowców – Wodziłki wieś

Molenna znajduje się w samym centrum wsi.

Historia staroobrzędowców w Wodziłkach

Zezwolenie na budowę molenny wydał General J. Bakłanow 17 października 1863 roku, licząc że staroobrzędowcy będą bardziej przychylni wojskom rosyjskim podczas walk powstańczych.

Molenna staroobrzędowców po raz pierwszy pojawia się w annałach w 1885 roku, jednak nie ma pewności, że chodzi o molenna staroobrzędowców w Wodziłkach.

Bardziej prawdopodobne jest – i tak podają oficjalne źródła – że molenna staroobrzędowców w Wodziłkach powstała w roku 1921.

Architektura Molenny

Świątynia w Wodziłkach wybudowana została na dziedzińcu placu o kształcie prostokąta o rozmiarze 134 metry na 42 metry. Sama świątynia planie prostokąta.

Molenna jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, salowe podobnej do tej w Ostrymkole. Wybudowana na podmurówce z kamienia polnego.

W 1928 roku dobudowano została trójkondygnacyjna wieża z wielobocznym blaszanym hełmem. Zwieńczony on jest sygnaturą z ośmioramiennym krzyżem. Nad nawą jednokalenicowym, blaszany dach.

Ostatni gruntowny remont odbył się w 1997 roku.

Zabytkiem jest od roku 1983.

Nabożeństwa – Molenna Wodziłki wieś

W molennie nadal odbywają się nabożeństwa dla wyznawców prawdziwej wiary. Na nabożeństwa przybywają tu głównie mieszkańcy Wodziłek. Jednak molennę odwiedzają staroobrzędowcy z Ziemi Augustowskiej i Suwalszczyzny.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz