Zamek Krzyżacki w Barcianach

Jedną z atrakcji turystycznych miejscowości Barciany jest zbudowany w połowie XV wieku masywny zamek krzyżacki, w latach późniejszych kilkukrotnie przebudowywany. Ozdobione schodkowymi szczytami skrzydła z wysokimi wieżami usytuowane zostały wokół kwadratowego dziedzińca, na który prowadzi brama wjazdowa. W części północnej zobaczyć możemy niewysoką okrągłą basztę. Zamek jest obecnie zamknięty.

W XIV w. Barciany leżały w krzyżackiej prowincji Bartenland. Wcześniej znajdował się tu pruski gród, który został pod koniec XIII w. zdobyty przez Krzyżaków, a następnie zniszczony w 1320 roku przez Prusów. Po kilku latach rozpoczęto jego odbudowę.  W latach 1377-1390 wzniesiono murowany zamek w stylu gotyckim. Prace odbywały się pod kierownictwem magistra Winricusa.  Zamek od północy i wschodu zabezpieczony został fosą, natomiast od zachodu i południa otaczały go bagna i jeziora, stanowiąc naturalną ochronę budowli. Posiadał dwie baszty, przedzamcze najprawdopodobniej znajdowało się po stronie wschodniej. Budynek wzniesiony został w dużej mierze z cegły, podmurowania natomiast były kamienne. Plan zamku stanowi prostokąt o wymiarach 55-58m, pośrodku znajduje się dziedziniec. Od południa dziedziniec otoczony jest wysokim murem, pozostałe strony zwieńczone są wielopoziomowymi skrzydłami, a najstarsze z nich, skrzydło wschodnie, wznoszono już od początku prac przy budowie zamku. Naroża zwieńczone są trzema wieżami. Uważa się, że skrzydło zachodnie zostało wybudowane pierwotnie jako mur obronny w połowie XIV wieku. Pod koniec XVI w. poddano je rozbudowie i przekształcono w spichlerz.

Winrich von Kniprode zarządził pierwszą przebudowę zamku. Podwyższono skrzydło wschodnie i północne. Pierwsza przebudowa została wykonana na polecenie wielkiego mistrza Winrycha von Kniprodego.  Następnie wzniesiono kondygnację obronną i mocno wysuniętą poza obręb murów basztę ogniową. Pierwotnie zamek pełnił funkcję siedziby komtura, nieco później krzyżackich komorników. Zamek funkcjonował jako koszary dla zakonnego rycerstwa, tutaj znajdował się również magazyn żywności. W tamtym okresie budowla składała się z pewnością z kaplicy, refektarza, kuchni, browaru oraz stajni.

Obiekt został zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej, ale wkrótce potem odbudowano go, tracił jednak sukcesywnie znaczenie militarne, przejmując rolę ośrodka gospodarczego i handlowego oraz magazynu zapasów żywności.

Wnętrza zamku zostały przebudowane dopiero niedawno, w XIX i XX wieku. W roku 1915 zamek spłonął, ale po raz kolejny obiekt przeszedł renowację. Do dziś zachowało się skrzydło wschodnie oraz pozostałości skrzydła północnego. Po wojnie wyremontowany zamek należał do PGR, potem wystawiła go na sprzedaż Agencja Rolna Skarbu Państwa.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz