ul. Bałtycka 1, 11-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 752 51 71
e-mail: soketrzyn@mailbox.olsztyn.pl

Od 1 lipca 2003 zostaliśmy włączeni do Spółki Stado Ogierów w Łącku

Stado Ogierów w Kętrzynie zostało utworzone w 1877r po wyprowadzeniu ogierów ze Stadniny Koni w Trakenach. Było obok Georgenburga. Braniewa i Kwidzyna jednym z czterech stad ogierów w Prusach Wschodnich. Stado Ogierów w Kętrzynie obsługiwało południowo-wschodnie powiaty Prus Wschodnich. Posiadało stajnie na 200 sztuk koni i mniej więcej taki stan ogierów był utrzymywany. W okresie międzywojennym ok. 75% stanowiły ogiery ras szlachetnych, głównie trakeńskie i wschodniopruskie, i kilka pełnej krwi angielskiej i arabów. Pozostałe 25% były to ogiery ras zimnokrwistych. W końcu II wojny światowej ogiery ze stada były ewakuowane. Z tych ogierów do stada nie wrócił po wojnie ani jeden.

Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie powstało w 1947r. Zostały w nim postawione ogiery pochodzące z rewindykacji z Niemiec oraz ze stad i stadnin mazurskich. Do Kętrzyna trafiły również ogiery ras fiording i döle. Stado Ogierów w Kętrzynie obsługiwało rejony północno-wschodniej Polski, które zostały powiększone po likwidacji Stada Ogierów w Janowie Podlaskim. W okresie powojennym działalność Stada Ogierów koncentrowała się na obszarze działania Białostockiego Związku Hodowców Koni obejmującego województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie, gdzie hodowano konie zimnokrwiste. W stadzie znajduje się 150 ogierów – 130 zimnokrwistych i 20 ogierów ras szlachetnych.

Stado Ogierów w Kętrzynie położone jest w centrum Mazur, w niewielkiej odległości od Wielkich Jezior, w regionie o dużym ruchu turystycznym. Kętrzyn ma dobre połączenie z Warszawą (250 km) i Olsztynem (100 km). W okolicy znajduje się dobra baza hotelowa i gastronomiczna. Organizujemy przejażdżki zaprzęgami konnymi i naukę jazdy konnej wierzchem. Oferujemy wyjazdy bryczkami do Św. Lipki, gdzie znajduje się zabytkowa barokowa bazylika i klasztor ojców Jezuitów oraz do Wilczego Szańca w Gierłoży – głównej kwatery Hitlera z II Wojny Światowej. Organizujemy zwiedzanie zabytków architektonicznych połączone z piknikami i biwakami. Proponujemy przejazdy zaprzęgami, pieczenie wieprza, dzika na ognisku, zwiedzanie stada łącznie z powozownią.

Każdego roku organizowane są pokazy i zawody konne z udziałem czołówki krajowych jeźdźców.

Posiadamy pensjonat dla koni, zapewniamy obsługę hotelową koni pod nadzorem wykwalifikowanego zespołu lekarzy weterynarii. Przy naszym stadzie działa klub jeźdźecki ROLIMPEX.

Sport, rekreacja, zwiedzanie stada, wycieczki, przejazdy bryczkami, kuligi…

Serdecznie zapraszamy !

Istnieje możliwość organizowania pokazów z okazji jakichkolwiek imprez na terenie całego kraju.

Maja Weigl-Wojnarowska ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała malarstwo u prof. Juliusza Studnickiego a następnie u prof. Jerzego Tchórzewskiego, grafikę wystawienniczą w pracowni prof. Józefa Mroszczaka, malarstwo ścienne w pracowni prof. Jacka Siennickiego. Dyplom z wyróżnieniem zdobyła w 1969 r. Po studiach w Warszawie odbyła staż jako stypendystka Min. Kultury i Sztuki w Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs w Paryżu, gdzie brała udział w II Salonie ilustratorów oraz miała wystawę indywidualna portretów koni w Haras du Jardy..

W latach 1970- 1990 pracowała jako grafik dla central handlu zagranicznego, wykonując w ramach kampanii reklamowych kalendarze, znaki firmowe, plakaty, projekty opakowań, druków akcydensowych, folderów, oraz ilustracje książkowe, szczególnie do książek dla dzieci. Jednocześnie zajmowała się malarstwem i malarstwem ściennym, projektowaniem wnętrz, projektowaniem witraży. Od 1980 roku maluje głównie obrazy o tematyce „końskiej”- Mieszkając, z racji zawodu męża Michała Wojnarowskiego, w stadninach – Stubno, Walewice a obecnie Łąck, przebywa wśród koni, które są jednym z ulubionych tematów jej pasteli i obrazów olejnych a także malarstwa ściennego.

W latach 1994-2001 prowadziła lekcje rysunku i malarstwa w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Od 1990 roku brała udział w międzynarodowych plenerach malarskich w Polsce, Francji południowej, na Korsyce, w Niemczech, Węgrzech, organizowała plenery w Łącku, pokazywała swoje obrazy na wielu wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach w wielu krajach.

Ważniejsze wystawy to:

1978,1979- Przemyśl

1980- wystawa indywidualna Janów Podlaski (portrety koni)

1983- udział w Międzynarodowym Salonie Ilustratorów w Paryżu

1983- Haras du Jardy, Paryż- portrety koni

1987- Warszawa- rysunki koni, wystawa indywidualna

1989- Targi sztuki w Płocku

1991-2000 coroczny udział w wystawach poplenerowych w Mirabel, Francja i Darmstadt, Niemcy

1992-2002 udział w wystawach „Plastyka płocka”

1988 i 1993- wystawy indywidualne, Sanniki

1993- wystawa indywidualna w Galerii miejskiej w Płocku

1994- wystawa indywidualna, Darmstadt

1994- wystawa indywidualna w galerii Koszelowka

1995- wystawa Portrety Koni w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Warszawa

1996- udział w wystawie poplenerowej w Szeged i Csongrad, Węgry

1997- udział w wystawie międzynarodowej w Szeged, Wegry

1997- wystawa indywidualna w galerii dla Pro Bono, Warszawa

1999- wystawa poplenerowa Łąck

2000- wystawa „Trwaj, chwilo”- Gąsewo koło Bodzanowa

2001- udział w międzynarodowej wystawie uczestników plenerów w Mirabel, Kraków

2001- wystawa w Ingrandes, Francja

2002 – wystawa poplenerowa Łąck, Koszelowka

2002- udział w wystawie i I nagroda na Festiwalu Miejskim w Auxerre, Francja

2003- udział w plenerze i wystawie poplenerowej w Ota (Korsyka)

2003-organizacja pleneru malarskiego w Łącku „Z drugiej strony lustra” i wystawy poplenerowe w Warszawie ( Urząd Wojewódzki i Muzeum Paderewskiego)

2004- udzial w plenerze w Koszelowce i wystawie poplenerowej, o temacie „Las’

  • udzial w plenerze i wystawie poplenerowej w Debowej Gorze (Łąck)
  • organizacja pleneru dla Fundacji Norwidowskiej , inspiracja tworczoscia Norwida
  • udzial w plenerze w Sandomierzu
  • Wystawa indywidualna „Wśród elfow i rusałek” Sanniki . wrzesien
  • Udzial w wystawie zbiorowej środowiska artystow płockich, Galeria Miejska w Plocku

2005 – udzial w wystawie „Zaczarowane Ogrody” Galeria miejska w Plocku

  • wystawa indywidualna Łąck
  • wystawa indywidualna w Staroźrebach

Die Hengstherde in Kętrzyn wurde 1877 gegründet – nach der Ausführung der Hengste aus der Züchterei in Trakehnen. Neben Georgenburg, Braniewo und Kwidzyń war sie eine von vier Hengstherden in Ostpreußen.

Die Hengstherde in Kwidzyń bediente die südwestlichen Kreise Ostpreußens, Sie umfaßte Stähle für 200 Pferde und ungefähr so ein Hengstbestand wurde aufrechterhalten. In der Zwischenkriegszeit stellten ca. 75% des Bestandes Hengste edler Rassen dar – hauptsächlich Trakehner und Vertreter ostpreußischer Rassen, sowie einige englische Vollblüter und Araber.

Bei den übrigen Pferden handelte es sich um Zweiten Weltkrieges sind die Hengste der Herde evakuiert worden. Keiner von ihnen ist nach dem Kriegsende je zu der Herde zurückgekehrt. Die Polnische Hengstherde in Kętrzyń entstand 1947. Eingebracht wurden Hengste, die aus Deutschland sowie aus masurischen Herden und Zuchten zurückgeführt worden sind. Nach Kętrzyń kamen auch Hengste der Rassen Fiording und Döle. Die Hengstherde in Kętrzyń bediente die nordöstlichen Teile Polens, die nach der Auflösung der Hengstherde in Janów Podlaski erweitert wurden.

In der Zwischenkriegszeit konzentrierte sich die Tätigkeit der Hengstherde auf dem Aktivitätsbereich des Vereins der Pferdezüchter von Białystok, der die Woiwodschaften Białystok, Łomża und Suwałki umfaßte, wo kaltblütige Pferde gezüchtet werden. Die Herde besteht aus 150 Hengsten – darunter: 130 Kaltblütern und 20 Hengsten edler Rassen. Die Hengstherde in Kętrzyń befindet sich im Zentrum der Masuren, in einer geringen Entfernung zu den Großen Seen, in einer Region mit großem Touristenverkehr. Kętrzyń hat gute Straßen- und Zugverbindungen zu Warschau (250 km) un Olsztyn (Allenstein – 100 km).

In der Gegend gibt es eine gute Hotel- und Gastronomiebasis. Wir veranstalten Fahrten mit Pferdewagen und geben Reitunterricht. Im Angebot haben wir ferner Ausflüge in offen Pferdewagen nach Św. Lipka, wo sich eine barocke alte Basilika und ein Jesuitenkloster befinden, sowie zu der Wolfschanze in Gierłoża – des Hauptquartiers Hitlers aus dem Zweiten Weltkrieg.

Zuden organisieren wir Besuche von Architektur- und Naturdenkmälern, die mit Picknicks und Lagern verbunden sind.

WIR LADEN SIE EIN,

UNSERE HERDE ZU BESUCHEN !

Zostaw komentarz