Rezerwat przyrody Sztynort (Rezerwat Mokre)

Mazury to jeziora i przygoda na żaglach. Jeśli jednak cumujesz w Sztynorcie i chcesz na chwilę zejść z pokładu na ląd, nie będzie lepszej okazji, żeby odpocząć od portowego gwaru i trzepoczących żagli niż zwiedzanie rezerwatu przyrody Sztynort (rezerwat Mokre).

O rezerwacie – utworzenie rezerwatu

Rezerwat Przyrody Sztynort jest to obszar chroniony typu faunistycznego. Utworzono go 30 lipca 2010 roku na podstawie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie.

W obrębie obszaru chronionego znajdują się lasy w pobliżu miejscowości Sztynort. Z jednej strony lasy te sięgają jeziora Mamry, z drugiej jeziora Dargin. Z trzeciej jeziora Kirsajty, które stanowi miejsce lęgowe chronionych gatunków ptaków.

W 2017 roku do Rezerwatu Przyrody Sztynort włączono Rezerwat Przyrody Mokre i obecnie oba rezerwaty obejmują jeden obszar chroniony.

Rezerwat utworzono w celu ochrony starych okazów dębów, będących siedliskiem chrząszczy saproksylicznych. Są to takie gatunki jak pachnica dębowa Osmoderma eremita, zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus czy jelonek rogacz Lucans cervus. A także aby chronić zatoki jeziora Kirsajty, stanowiących miejsce gniazdowania oraz koncentracji ptaków wodno-błotnych w czasie jesiennych i wiosennych migracji. Ponadto celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie fragmentu lasu olszowo-jesionowego.

Gdzie leży Rezerwat Przyrody Sztynort

Rezerwat przyrody obejmuje 448,36 hektarów (akt powołujący mylnie podawał 444,88 ha). Przynależy do Nadleśnictwa Borki oraz obrębu Węgorzewo.

Leży w Województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Węgorzewskim i Gminie Węgorzewo.

Granice rezerwatu Sztynort znajdują się w całość na obszarze Natura 2000 „Ostoja Północnomazurska” o numerze PLH280045.

Rezerwat Przyrody Sztynort – Flora

Na terenie rezerwatu przyrody Sztynort ochroną objęto także 150 letni las łęgowy z licznymi gatunkami drzew. Rosną w nim między innymi: świerk, olsza czarna, wiąz pospolity, kruszyna pospolita, czeremcha zwyczajna, kalina koralowa, porzeczka czarna, głóg jednoszyjkowy, wiciokrzew suchodrzew i podkolan zielonawy.

Rezerwat Przyrody Sztynort – Fauna

Ten obszar chroniony położony na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest miejscem, w którym schronienie znajdują liczne zwierzęta i ptaki.

Możemy to spotkać lisy, łosie, sarny, jelenie, dziki.. Jest to też miejsce koncentracji ptaków wodno-błotnych takich jak kormoran, czapla, cyranka, bociany, czaple czy pospolite kaczki krzyżówki.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz