Wieża ciśnień w Pasymiu

Pochodząca z początku XX wieku wieża ciśnień w Pasymiu to jeden z punktów charakterystycznych miasta. Wieża wraz z przylegającym budynkiem łaźni miejskiej dostarczała wodę i zapewniała mieszkańcom możliwość korzystania z usług łaźniowych. Obecnie obiekt przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów, i stanowi lokalną atrakcję dzięki swojej unikalności.

Historia wieży ciśnień

W Pasymiu wieża ciśnień została wybudowana w 1911 roku. Jej głównym celem było dostarczanie wody mieszkańcom miasteczka. Budowa tego obiektu była ważnym krokiem w rozwoju Pasymia i podkreślała jego znaczenie jako ośrodka miejskiego.

Unikalność wieży ciśnień w Pasymiu polega na tym, że jest wyposażona w unikalny zbiornik typu Intze o pojemności 150m3. Zbiornik ten jest konstrukcją charakterystyczną dla wież ciśnień z początku XX wieku i stanowi dziedzictwo inżynierii.

Miejsce było kilkukrotnie modernizowane. W 1968 zlikwidowano łaźnię i przekształcono ją na biuro.

Wieża wpisana jest do rejestru zabytków.

Obecnie wieża jest dzierżawiona przez Stowarzyszenie MAZUR Pasym.

Zabytek w Pasymiu doczeka się renowacji

Architektura

Wieżę wzniesiono na fundamentach murowanych z kamienia łamanego i polnego. Do wysokości 6,5 m ściany wykonano również z kamienia. Wyżej ściany murowane z cegły ceramicznej. Bryła wieży podzielona na trzy części, podstawę, trzon i głowicę. Podstawa wieży wybudowana na planie kwadratu ma 7 m wysokości. Na szczycie charakterystyczna ośmiokątna latarnia wywietrznika przykryta kopulastym daszkiem zakończonym szyszką.

Budynek przy wieży pełnił funkcję łaźni miejskiej.

Wieża oraz przylegająca łaźnia miejska

Rewitalizacja i ożywienie

W grudniu 2023 roku, Gmina Pasym i Fundacja „Most the Most” podpisały umowę dotyczącą wsparcia finansowego dla rewitalizacji wieży ciśnień i budynku łaźni miejskiej. Celem inwestycji jest przywrócenie dawnej świetności zabytku oraz stworzenie przestrzeni o nowych funkcjach społecznych.

W ramach prac remontowych planowane jest nie tylko odnowienie samej wieży, ale również przystosowanie przylegającego budynku łaźni miejskiej do nowych potrzeb społeczności lokalnej. Projekt ma na celu promocję lokalnych walorów historycznych i przyrodniczych, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Służyć dla ludzi

Obiekt stanie się przestrzenią, w której będą organizowane różnorodne wydarzenia kulturalne. Będzie to idealne miejsce dla lokalnej społeczności do spotkań, rekreacji i rozwoju.

Budynek łaźni ma zostać zaadaptowany na miejsce spotkań, warsztatów czy galerii.

Projekt rewitalizacji wieży ciśnień ma również na celu promocję lokalnych walorów historycznych i przyrodniczych. Wieża ciśnień jest nie tylko unikalnym zabytkiem architektonicznym, ale również świadectwem historii Pasymia i regionu Warmii i Mazur.

Ponadto, wieża może pełnić rolę punktu widokowego, z którego można podziwiać malownicze okolice Pasymia.

Dzięki projektowi rewitalizacji, wieża ciśnień odzyska swoją dawna świetność i stanie się miejscem o nowych funkcjach społecznych.

Atrakcje Pasymia

Zwiedzając Pasym warto również zwrócić uwagę na inne zabytki tego miasta. Między innymi zabytkowy ratusz oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski.

W budynku przy wieży mieściła się łaźnia miejska
Głowica zakończona jest stożkowym dachem

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz