Śluza Leśniewo Dolne – Fürstenau II

Śluza w Leśniewie Dolnym jest mniej znaną siostrą Śluzy Leśniewo Górne. I choć nie została ukończona, a w zasadzie jej budowa została ledwo rozpoczęta, to jej historia jest równie ciekawa, jak ta, którą posiada Śluza Leśniewo Górne.

Krótka historia śluzy i Kanału Mazurskiego

Kanał Mazurski

W zamyśle budowniczych Kanał Mazurski miał łączyć ze sobą Wielkie Jeziora Mazurskie z Morzem Bałtyckim.

Pomysł ten zrodził się w głowach braci polskich prawdopodobnie już w XVII wieku, ponieważ już wtedy, a dokładnie w 1764 roku, zaczęto budowy kanałów łączących jeziora mazurskie.

Faktyczną budowę rozpoczęli jednak Niemcy w roku 1911. Koszt jednego kilometra kanału wynosił 300 000 marek niemieckich.

Przerwy w budowach kanału Mazurskiego

Kanał Mazurski

Podczas I Wojny Światowej budowę wstrzymano, a prace wznowiono tuż po niej 1919 roku. Kolejną przerwę wymusiła trudna sytuacja gospodarcza Rzeszy Niemieckiej w latach XX. Ostatnie prace stanęły 1924 roku. A ponownie na „plac budowy” powrócono w 1934 roku, a więc po dekadzie.

Budowa trwała do 1942 roku, kiedy to ostatecznie ją wstrzymano. Natomiast w 1944 roku wojska nazistowskie wysadziły większość mostów w celu spowolnienia Radzieckiej ofensywy.

Śluza Leśniewo Dolne – Opis

Okoliczne tereny – Śluza Leśniewo Dolne

Śluza Leśniewo Dolne otoczona są lasem i terenami podmokłymi. Można zaobserwować ślady działalności bobrów, które wykorzystują niezagospodarowane koryto kanału do własnych celów. Zaraz obok znajduje się duży, płatny parking. Postój kosztuje 5 zł za dzień (na dzień 11.02.2023)

Stan zaawansowania budowli

Ciężko powiedzieć, żeby Śluza Leśniewo Dolne została ukończona w jakimś stopniu. Jej budowa w zasadzie ledwo się rozpoczęła i w zależności od źródeł stopień zaawansowania budowy wynosi od 10-20%. Na tablicy przy parkingu widnieje jednak informacja, iż zaawansowanie prac wynosiło 40%.

Śluza Leśniewo Dolne obecnie, to po prostu okazałe ruiny. Jej zwiedzanie może być niebezpiecznie, zwłaszcza w deszczowe dni, ponieważ nie ma łatwego wejścia na koronę śluzy.

Historia śluzy Leśniewo Dolne

Budowę rozpoczęto w roku 1935 roku. Prac nigdy jednak nie ukończono. Głównym tego powodem był wybuch II Wojny Światowej.

Do momentu porzucenia budowy, wykonano jedynie część korpusu budowli. Na etapach koncepcyjnych projektowane zamknięcia na głowie górnej – wrota wsporne. Z kolei na głowie dolnej – zasuwa stalowa, płaska.

Przewidziano również zbiornik oszczędnościowy. Na głowie dolnej zaprojektowany był most drogowy żelbetowy.

Dziś droga przebiega obok budowli.

Śluza Leśniewo Dolne – Parametry techniczne

Śluza w Leśniewie Dolnym

Leśniewska śluza jest komorowa i jak pozostałe śluzy zbudowana z żelbetonu. Typ śluzy dokowej o długości całkowitej to 66 metrów. Natomiast długość użytkowa komory śluzy wynosi 45 metrów.

Komora śluzy ma szerokość 7,7 metrów.

Jak się dostać do Śluzy Leśniewo Dolne

Śluza Leśniewo Dolne znajduje się w miejscowość Leśniewo. Przy drodze wojewódzkiej 650 prowadzącej z Węgorzewa do Kętrzyna.

Z Węgorzewa jest to trasa o długości całkowitej 10,7 kilometrów, a z Kętrzyna 26,2 kilometra.

Śluza Leśniewo Dolne – Parking dla gości obu śluz – tablica informacyjna przy parkingu
Śluza Leśniewo Dolne – Kanał łączył Jeziora Mamry i łączy się z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę
Obecnie Kanał Mazurski przebiega przez terytorium dwóch państw
Śluza w Leśniewie Górnym
Udostępniona do zwiedzania Śluza Leśniewo Górne
Śluza Leśniewo Dolne – Na kanale Mazurskim jest łącznie 10 śluz – np. Śluza Guja Piaski
WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz