Rezerwaty na Mazurach

Wiedziałeś, że na Warmii i Mazurach są obecnie aż 102 rezerwaty przyrody? Rozsiane po terenie całym regionie. Niestety w województwie warmińsko-mazurskim nie ma ani jednego Parku Narodowego. A szkoda… bo znaleźlibyśmy kilka miejsc, gdzie taki mógłby powstać. Gdzie zatem znajdują się rezerwaty?

Jakie rodzaje rezerwatów przyrody są na Mazurach?

W województwie Warmińsko-Mazurskim istnieje ponad sto rezerwatów przyrody, jednak rezerwat rezerwatowi nierówny. Zatem jakie rodzaje rezerwatów przyrody możemy odwiedzić na Mazurach?

Przede wszystkim rezerwaty leśne, florystyczne, torfowiskowe, faunistyczne. Jednak zaskoczyć może Cię fakt, że w województwie leży również jeden rezerwat przyrody nieożywionej oraz jeden rezerwat stepowy.

Park z rezerwatem przyrody nieożywionej to obszar obejmujący odkrywki geologiczne, miejsca występowania zjawisk krasowych, charakterystyczne profile glebowe, przykłady erozji, ślady dawnego kopalnictwa.

Rezerwat przyrody – Mazury – rodzaje

Rezerwat w gminie Kruklanki

Leśny rezerwat przyrody – mazury

Przedmiotem ochrony w przypadku rezerwatów leśnych są pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym (np. fragment puszczy Boreckiej), stanowiska drzew na granicach zasięgu. Przedmiotem ochrony otoczony jest również obszar z gęstym, dorodnym drzewostanem oraz bogatym runie czy naturalnymi zbiorowiskami leśnymi.

W obrębie rezerwatu rosnąć mogą również bardziej pospolite gatunki drzew jak świerk pospolity, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, wiąz górski czy dąb szypułkowy czy grab zwyczajny.

Rezerwaty takie tworzy się w celu zachowania drzewostanu lasów pierwotnych.

Lista Rezerwatów Leśnych Warmii i Mazur.

1. Rezerwat Bukowy – Otry, gm. Kolno
2. Rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej – Pagórki w gm. Tolkmicko
3. Rezerwat Boczki – Budwiecie, gm. Dubeninki
4. Rezerwat Borki – gm. Kruklanki
5. Rezerwat Cisowy Jar – w gminie Kowale Oleckie na terenie wąwozu Wzgórz Szeskich
6. Rezerwat Czerwona Struga – Budwiecie, gm. Dubeninki, w środkowej części Puszczy Romnickiej
7. Rezerwat Dębowo – Stryjewo w gm. Biskupiec
8. Rezerwat Dęby w Krukach Pasłęckich – Kwitajny w gm. Pasłęk
9. Rezerwat Dęby Napiwodzkie – Nowe Borowe w gm. Jedwabno
10. Rezerwat Dylewo – Dylewo w gm. Ostróda
11. Rezerwat Dziki Kąt – Żytkiejmy w gm. Dubeninki
12. Rezerwat Góra Dębowa – gm. Iłowo-Osada
13. Rezerwat Jar Brynicy – Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy
14. Rezerwat Jezioro Nidzkie – centrum Puszczy Piskiej, na południe od Rucianego-Nidy
15. Rezerwat Kamienna Góra – Łomy, gm. Jonkowo
16. Rezerwat Kadyński Las – Kadyny, gm. Tolkmicko
17. Rezerwat Klonowo – na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
18. Rezerwat Koniuszanka II – Wykno, gm. Nidzica
19. Rezerwat Królewska Sosna – Zgon. gm. Piecki
20. Rezerwat Krutynia Dolna – położony w granicach Mazurskiego PK , gm. Mikołajki i Ruciane-Nida
21. Rezerwat Las Warmiński – gm. Purda i Stawiguda
22. Rezerwat Lenki – Dawidy, gm. Młynary
23. Rezerwat Lipowy Jar – gminie Kowale Oleckie w powiecie Oleckim w Puszczy Boreckiej
24. Rezerwat Mazury – gmina Kowale Oleckie w powiecie Oleckim w Puszczy Boreckiej
25. Rezerwat Mokre – Sztynort, gm. Węgorzewo
26. Rezerwat Niedźwiedzie Wielkie – Małdyty w gm. Małdyty
27. Rezerwat Pierwos – Bobrówko, gm. Piecki, w zachodniej części Mazurskiego PK
28. Rezerwat Piłackie Wzgórza –Piłaki Wielkie w gm. Pozezdrze
29. Rezerwat Pupy – Spychowo, gm. Świętajno
30. Rezerwat Sosny Taborskie – gm. Łukta
31. Rezerwat Struga Żytkiejmska – gm. Dubeninki, we wschodniej części Puszczy Romnickiej
32. Rezerwat Strzałowo – gm. Piecki, w Mazurskim Parku Krajobrazowym
33. Rezerwat Wyspa Lipowa – gmina Kowale Oleckie w Puszczy Boreckiej

Torfowiskowy rezerwat przyrody – mazury

W obrębie rezerwatu torfowiskowego przedmiotem ochrony są zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich.

Rezerwat przyrody – Trofowiskowe – Lista

1. Rezerwat Bagno Mostki – gm. Kurzętnik
2. Rezerwat Cielętnik – gm. Braniewo
3. Rezerwat Galwica – Rekownica, gm. Jedwabno
4. Rezerwat Gązwa – Gązwa, gm. Mrągowo
5. Rezerwat Jeziorko koło Drozdowa – Mazurski PK, gm. Orzysz
6. Rezerwat Kociołek – gm. Biskupiec
7. Rezerwat Łabędź – Krotoszyny, gm. Biskupiec
8. Rezerwat Mechacz Wielki – gm. Gołdap w granicach Puszczy Rominckiej
9. Rezerwat Mszar – w lesie komunalnym Olsztyna
10. Rezerwat Osiek II – Stępniewo, gm. Wilczęta
11. Rezerwat Perkuny – gm. Giżycko
12. Rezerwat Piotrowice – gm. Biskupiec
13. Rezerwat Redykajny – lesie komunalnym Olsztyna
14. Rezerwat Świńskie Bagno – gm. Iłowo-Osada
15. Rezerwat Torfowisko Spytkowo – na terenie miejsc. Spytkowo, gm. Giżycko
16. Rezerwat Uroczysko Kramnik – otulina Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, gm. Dubeninki
17. Rezerwat Zakręt – Krutyń, gm. Piecki
18. Rezerwat Żurawie Bagno – gm. Kurzętnik
19. Rezerwat Nietlickie Bagno – gm. Orzysz
20. rezerwat Jezioro Zdedy – gm. Orzysz
21. Rezerwat Jezioro Neliwa – gm. Rybno

Faunistyczny rezerwat przyrody – mazury

I tak rezerwaty faunistyczne to obszary występowania rzadkich lub wyjątkowych gatunków ptaków, zwierząt, mięczaków, gadów czy owadów.

Do takich zwierząt zaliczyć możemy żółwia błotnego, żubra, bobra, łosia, niektóre gatunki ślimaków oraz ptaków.

W przypadku tych ostatnich rezerwaty są tworzone w miejscach lęgowych, gniazdowania oraz odpoczynku ptaków podróżujących np. takich gatunków ptaków jak orlik krzykliwy, błotniak stawowy czy perkoz dwuczuby, łabędź niemy, bocian czarny.

Lista rezerwatów faunistycznych Warmii i Mazur:

1. Rezerwat Bagno Koziana – na terenie miejsc. Jeleń, gm. Lidzbark
2. Rezerwat Bagno Nadrowskie – Nadrowo, gm. Olsztynek
3. Rezerwat Bajory – Bajory Małe i Bajory Wielkie, w granicach Kanału Mazurskiego
4. Rezerwat Czapliniec – gm. Mikołajki, w granicach Mazurskiego PK, na północnym brzegu jeziora Śniardwy
5. Rezerwat Czapliniec Werski – gm. Rybno w granicach Welskiego Parku Krajobrazowegov 6. Rezerwat Czaplisko Ławny Lasek – Zgon, na wschodnim brzegu jeziora Uplik, w granicach Mazurskiego PK
7. Rezerwat Czerwica – Januszewo, gm. Susz
8. Rezerwat Jezioro Drużno – gm. Elbląg i Markusy
9. Rezerwat Jezioro Gaudy – Kamieniec, gm. Susz
10. Rezerwat Jezioro Kożuchy – Kożuchy Wielkie w powiecie Giżyckim, gm. Giżycko
11. Rezerwat Jezioro Karaś – Karaś, Wonna, Skarszewo
12. Rezerwat Jezioro Łuknajno – gm. Mikołajk, Mazurski Park Krajobrazowy
13. Rezerwat Jezioro Iłgi – gm. Miłomłyn między jeziorami Gil Wielki i Drwęckie
14. Rezerwat Jezioro Orłowo Małe – Orłowo gm. Nidzica – ostoja żółwia błotnego
15. Rezerwat Jezioro Pogubie Wielkie – gm. Pisz, północna część Puszczy Piskiej
16. Rezerwat Jezioro Warnołty – Onufryjewo i Wejsuny, gm. Ruciane-Nida, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
17. Rezerwat Kałeckie Błota – Kałki, gm. Srokowo
18. Rezerwat Przyrody Małga – gm. Jedwabno
19. Rezerwat Mokradła Żegockie – Żegoty, gm. Kiwity
20. Rezerwat Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce – rzeka Pasłęka wraz z przylegającymi gruntami
21. Rezerwat Ostoja Bobrów Bartosze – gm. Ełk
22. Rezerwat Ostrów Tarczyński – gm. Rybno
23. Rezerwat Przyrody Piłaki – Rybno, gm. Sorkwity
24. Rezerwat Półwysep i Wyspy na Jeziorze Rydzewskim – gm. Węgorzewo
25. Rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp – gm. Węgorzewo
26. Rezerwat Ustnik – Ustnik, gm. Jeziorany
27. Rezerwat Wyspy na jeziorach Mamry i Kisajno
28. Rezerwat Zatoka Elbląska – zatoka Zalewu Wiślanego gm. Elbląg i Tolkmicko
29. Rezerwat Jasne – obok miejsc. Siemiany, gm. Iława, w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
30. Rezerwat Rzeka Drwęca
31. Rezerwat Dolina Rzeki Wałszy – gm. Pieniężno
32. Rezerwat Jezioro Kośno – Łajs (gmina Purda) i Kośno, gm. Pasym i Purda
33. Rezerwat Jezioro Dobskie – gm. Giżycko
34. Rezerwat Krutynia – Krutyń, w gm. Piecki, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
35. Rezerwat Wyspa Lipowa – wyspa położona na jeziorze Morąg, gm. Łukta
36. Rezerwat Źródła Rzeki Łyny – Łyna, gm. Nidzica
37. Rezerwat Ujście Nogatu – gm. Elbląg i Tolkmicko

Rezerwat florystyczny – lista

Rezerwat na wyspie Upałty

Rezerwaty florystyczne to stanowiska obejmujące populacje i siedliska chronionych gatunków oraz rzadkie gatunki roślin zarodnikowych, kwiatów, grzybów i porostów. Florystyczny rezerwat przyrody obejmuje stanowiska gatunków endemicznych i reliktowych.

Wśród chronionych gatunków w obszarach rezerwatów florystycznych znajduje się rosiczka okrągłolistna, zawilec wielkokwiatowy, wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna. Są to też miejsca gdzie można zobaczyć zawilca gajowego czy gatunki grzybów jak Ciemnoblaszek błękitnoblaszkowy, Miękusz szafranowy, Błyskoporek dębowy, czy Kustrzebianka klonowa.

Lista rezerwatów florystycznych na Warmii i Mazurach:

1. Rezerwat Przyrody Jezioro Czarne (Kliniak) – gm. Ostróda
2. Rezerwat Jezioro Francuskie – Wysoka Wieś, gm. Ostróda w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich
3. Rezerwat Jezioro Lisunie – gm. Mikołajki, w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego
4. Rezerwat Jezioro Martwe – gm. Górowo Iławeckie
5. Rezerwat Pióropusznikowy Jar – Rychnowy, gm. Młynary i Tolkmicko
6. Rezerwat Przyrody Sołtysek – Grom, gm. Pasym
7. Rezerwat Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie – gm. Kurzętnik
8. Rezerwat Przyrody Zabrodzie – Zabrodzie, gm. Biskupiec
9. Rezerwat Zielony Mechacz – gm. Małdyty

Stepowy rezerwat przyrody – mazury

1. Rezerwat Przyrody Kulka – Orzyny, gm. Dźwierzuty (gmina wiejska)

Rezerwaty przyrody nieożywionej

1. Rezerwat Przyrody Koniuszanka I – Moczysko, gm. Nidzica

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz