Kanał Grunwaldzki

Co łączy Jezioro Kotek z jeziorem Tałtowisko? Odpowiedź jest prosta i oczywista. Przeczytaj artykuł i poznaj historię i ciekawostki na temat kanału Grunwaldzkiego.

Kanał Grunwaldzki-podstawowe informacje

Kanał Grunwaldzki, zwany również kanałem Leleckim, to część drogi wodnej z Pisza, Rucianego-Nidy i Mikołajek prowadzącej przez Giżycko do Węgorzewa. Łączy on jezioro Kotek z jeziorem Tałtowisko.

Kanał ma 470 metrów długości i 12 metrów szerokości. Średnia głębokość to 1,8 metra. Po obu stronach kanału biegną ścieżki do burłaczenia jachtów.

Znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Kanał Grunwaldzki-rys historyczny

Kanał powstał w latach 1765–1772, by już dwadzieścia lat później, podczas wojen Napoleońskich zostać porzuconym. Zaniedbania były tak daleko idące, że kanał się zamulił i stał się kompletnie nieużywalny dla żeglugi.

Dopiero w latach pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku ponownie powrócono do pomysłu połączenia jezior. W latach 1845-1849 kanał Grunwaldzki został zrewitalizowany, a więc odmulony i przekopany ponownie w celu stworzenia drogi żeglownej. Jego brzegi zostały uregulowane tuż po II Wojnie Światowej, a dokładnie w latach 50 XX wieku.

Przebudowa kanału Grunwaldzkiego

Od czasów ostatniego remontu tj. od lat pięćdziesiątych XX wieku, kanał został mocno zdegradowany. Zwłaszcza zły stan techniczny brzegów wywoływał konieczność remontu. Co więcej, fragmenty nabrzeży służących do obsługi ruchu żeglugowego również zostały nadszarpnięte zębem czasu. Jednak nie tylko Kanał Grunwaldzki wymagał modernizacji, ale cały szlak. To sprawiło, że podjęto decyzję o modernizacji szlaków żeglownych na Mazurach.

Modernizacja kanału zakończyła się stosunkowo niedawno, bo latem 2021 roku. Na jego brzegach obecnie (październik 2022) możemy jeszcze dostrzec maszyny budowlane, prawdopodobnie porządkujące teren po pracach modernizacyjnych.

Przebudowa kanału Grunwaldzkiego rozpoczęła się w 2018 roku po decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pracami zajęło się Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Koszt oszacowano na 65 milionów złotych.

Od początku prac kanał przeszedł gruntowną przemianę. Powstały cztery przejścia dla zwierząt w postaci opasek z kiszek faszynowych, umocniono i pogłębiono dno kanału dla uzyskania wymaganej głębokości oraz udrożniono wloty.

Okolica kanału Grunwaldzkiego

Żeglarze płynący kanałem często zatrzymują się w przystani „Zielony Gaj” położonej w osadzie Zielony Las, a w języku niemieckim Grunwalde. To właśnie jej kanał zawdzięcza swoją nazwę.

Wielu wędkarzy ceni sobie to miejsce. W wodach kanału łowi się cały sezon. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wybierając się tu na ryby, z łatwością złowisz płotkę, krąpie, leszcze, sandacza, ukleję, okonie i szczupaki.

WRÓĆ DO WPISÓW

Zostaw komentarz